Božena Němcová

Zdroj: Česká centra / FDULS

Nejznámější česká spisovatelka, sběratelka pohádek a lidových pověstí, autorka prozaických děl, povídek i básní.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Nejznámější česká spisovatelka, sběratelka pohádek a lidových pověstí, autorka prozaických děl, povídek i básní. Patří mezi první literární autorky českých zemí, které se v devatenáctém století prosadily během národního obrození a které se svou svobodomyslností a nezávislostí staly vzorem pro příští generace. Nesmrtelnost si zajistila románem Babička. Patří do zlatého fondu české literatury a přeložená byla do 30 jazyků. Dětská léta prožila pod dívčím jménem Barbora Panklová v Ratibořicích u České Skalice (do kraje svého dětství se vrátila v Babičce). V sedmnácti se provdala za o asi deset let staršího úředníka finanční stráže Josefa Němce, s nímž měla čtyři děti. Život po boku uvědomělého Čecha (mimochodem žáka Josefa Jungmanna) byl neklidný, nepříliš šťastný s ustavičným stěhováním a politickou perzekucí. V roce 1842 se rodina usadila v Praze. Němec svou manželku přivedl do vlastenecké společnosti. 21. ledna 1862 v nedožitých 42 letech zemřela. Pohřbena je na pražském Vyšehradě.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.