Budou souzeny dvanáctileté děti?

Ministr spravedlnosti Pavel Němec uvažuje o posunutí trestní odpovědnosti dětí z 15 na 14 let a u závažných deliktů dokonce na 12. Děti by v tomto věku byly odpovědné například v případech vražd, těžkého ublížení na zdraví nebo i větší krádeže. Zároveň ministr navrhuje, aby děti dostaly ve 14 letech doklady a mohly začít sexuálně žít. Co na návrhy říkají politici, policisté a psychologové, o tom více Zdeňka Kuchyňová.

Zavražděná třináctiletá Bára z Kmetiněvsi byl případ, který loni zaujal svojí brutalitou. Na 600 mužů odevzdalo vzorky DNA. A výsledek? Vrahem je Bářin spolužák, kterému ještě není 15 let. Nebo jiný případ - šest dětí ubodalo nůžkami kvůli penězům stařenku. Také jim nebylo 15 let a nejsou tudíž trestně odpovědné. Právě tyto rychle po sobě jdoucí případy rozvířily opět úvahy o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. Policie příliš nadšená není. Její prezident Jiří Kolář by rozhodně upřednostňoval prevenci.

"Tato diskuse je vedena vždycky na základě rozjitřených emocí, když se takovýto případ stane. V tom mezidobí vždycky vyšumí a už ji slyším pět let. Nikdy se neřekne, kam se takový delikvent, v případě, že dojde ke snížení té věkové hranice, umístí. Víte, to se lehce odfajfkuje, že jsme něco udělali, ale ten výsledek, ten se zcela jednoznačně nedostaví, jestliže jej nezkombinujeme s útokem na příčiny a podmínky, které vyprodukují zase rok od roku pořád stejnou záležitost a to si myslím, že je naší rolí."

O snižování věku pro trestní odpovědnost hlasoval český parlament už v únoru roku 2003. Většina poslanců byla proti. Mezi odpůrce zákona tehdy patřili současný premiér Stanislav Gross i Pavel Němec. Oba nyní nový zákon prosazují. Názor změnila i řada dalších zákonodárců. Ministr spravedlnosti Pavel Němec se chce o svém návrhu radit hlavně dětskými psychology. Zatím ale nedokáže přesně odhadnout, od kdy by nová právní úprava mohla začít platit a na kolik státní kasu přijde.

"Nepůjde o nějaké miliardy, to určitě ne, protože už dnes fungují tato zařízení v gesci ministerstva školství a jich je možné určitě využít. Také je možné už od 12 let postihnout děti určitým způsobem a na základě rozhodnutí soudu je umístit do ústavu ochranné výchovy. Takže jde spíše o organizační opatření a pochopitelně se budeme snažit, aby měla co nejmenší dopad do státního rozpočtu."

Pavel Němec  (Foto: ČTK)
Proti razantnímu snížení hranice trestní odpovědnosti na 12 let se v deníku Právo postavila ministryně školství Petra Buzková. Za důležitější považuje najít způsob, jak zacházet s dětmi, které se takových činů dopouštějí. Ministerstvo proto přichází s návrhem zřídit uzavřený výchovný ústav, kde bude velice důsledný dohled. Stejný názor zastává i místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera. Podle něho není možné, aby si 12leté děti odpykávaly trest ve věznicích pro mladistvé. Z vězení by se podle něj nevrátil napravený jedinec, ale spíš otrlý kriminálník. A jak se na návrh dívá psycholog - soudní znalec Karel Humhal?

"Já se domnívám, že zavedení trestní odpovědnosti plošně nebo nějakým zákonem situaci nevyřeší. Osobně si myslím, že lepší by bylo ponechat soudům v tomto směru volnou ruku, aby ony mohly zvážit, kdy označí dítě za trestně odpovědné a kdy ne. Nevím, jestli je to možné technicky. Ale myslím si, že toto řešení by bylo z psychologického hlediska výhodnější."

Spolu se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti chce ministr spravedlnosti Pavel Němec navrhnout, aby děti mohly ve věku 14 let začít s intimním životem. V současné době je sex povolený od 15 let. Jak mezi lékaři, tak i mezi politiky má návrh své příznivce i odpůrce. V zemích Evropské unie se hranice pro zahájení intimního života pohybuje mezi 14 a 16 lety. Úprava věkové hranice trestní odpovědnosti se také různí. Nejnižší je ve Velké Británii a to deset let.