Byrokracie versus EU

Česká republika si nechala vypracovat v Ústavu mezinárodních vztahů studii, která odhalila, že čeští úředníci nepostupují koordinovaně v procesu přípravy na vstup České republiky do Evropské unie. Navíc státní zaměstnanci dostatečně neovládají cizí jazyky. Podrobnosti přinesl Mikuláš Kroupa.

Studie zkoumající českou administrativu tvrdí, že zaměstnanci státního aparátu jsou výrazně proevpropsky orientováni a mají sklon podporovat další posilování unijních institucí. Z celkového počtu oslovených, tedy z devadesáti jedna úředníků si více než padesát procent domnívá, že největší překážkou v jednáních je špatná koordinace mezi ostatními resorty. Potvrdil to autor studie Petr Drulák z Ústavu mezinárodních vztahů.

"Největším problémem pro úředníky se skutečně ukázala jejich vzájemná koordinace. A to koordinace vnitroresortní i mimoresortní. Dále pak znalost světových jazyků a neflexibilata úřadů a určitá politizace státní zprávy."

K významným překážkám kvalitního fungování státní správy patří rovněž pomalé přizpůsobování se změnám a politické zásahy do státní administrativy. Na druhou stranu zhruba polovina dotázaných úředníků je přesvědčena, že překážky vstupu jsou především na české straně, zatímco třetina je vidí na straně současných členských států Evropské unie. Přitom si čeští úředníci vzájemně při probíhajících jednáních o vstupu do Evropské unie nedůvěřují. Tvrdí nezávislý analytik Jiří Česal, který studii koordinoval.

"Dalo by se předpokládat, že lidé, kteří se snaží o stejný cíl a stojí na jedné straně, budou spolu postupovat koordinovaně. Naše studie prokázala, že v tomto směru úředníci mají nejen co dohánět, ale také, a to je překvapením, si vzájemně důvěřovat."

Většina úředníků chce i po vstupu do Evropské unie setrvat ve státní administrativě. Pouhá třetina z dotázaných hodlá hledat uplatnění v některé z institucí Evropské unie.