Češi budou mít biometrické pasy už příští rok

Občané České republiky budou mít cestovní pasy s tzv. biometrickými údaji. Příslušný zákon ve středu schválili poslanci. Nové pasy odpovídají na požadavek Evropské rady na lepší ochranu cestovních dokladů před padělateli. Je to také podmínka Spojených států pro zavedení bezvízového styku s Českou republikou. Pokračuje Zdeněk Vališ.

V pasech by se měla objevit digitální fotografie držitele už v příštím roce. Digitální otisky prstů přibudou zřejmě do poloviny roku 2008. Týká se to ovšem pouze nově vydaných pasů. Ty staré zůstanou v platnosti po dobu, která je v nich uvedena. Po technické stránce to znamená, že v pasu budou údaje zdvojeny. Pas bude obsahovat data v současné ´vizuální´ podobě a stejná data budou uložena digitálně v čipu. Digitální fotografie a otisky prstů by pořizovali pracovníci obecních úřadů, které pasy vydávají. Není ale jasné, zda lidé na obecních úřadech budou procházet nějakou prověrkou. Přijdou přece do styku s hodně citlivými údaji.

"Nezakládá to na vznik nějaké nové databáze, kde by se otisky shromažďovaly. Ty budou zničeny po uplynutí reklamační doby, která bude činit šedesát dnů."

Tvrdí mluvčí Ministerstva vnitra Radka Kovářová. Na přesnější identifikaci osob trvají Spojené státy. Odborníci ale varují, že i biometrická data jsou zneužitelná. Karel Neuwirth, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů upozorňuje v této souvislosti na jejich jedinečnost.

Karel Neuwirth
"Biometrické údaje jsou velmi citlivé, unikátní informace o každém jedinci. Neužitelnost je samozřejmě velmi vysoká právě proto, že biometrické údaje jsou jednak unikátní, jednak se nemění v čase. Tím, že biometrický údaj v zásadě nepodléhá nějakému vývoji jedince, tak to riziko je obrovské."

Další riziko podle Karla Neuwirtha spočívá v tom, že údaje z čipu je možné přečíst na dálku. Získat je tak může každý, kdo má k dispozici vcelku jednoduchý ´snímač´.

"V cestovním dokladu budou čipy takzvaně radiofrekvenční. Ve stránce cestovního dokladu tedy bude zataven čip s anténou. Údaje je pak samozřejmě možné číst distančně, to znamená bez kontaktu s nějakým čtecím zařízením. Expertní studie, které byly provedeny ve Spojených státech, říkají, že je možné číst ten čip až na vzdálenost dvacet metrů. Kdekoli se budete pohybovat, tajné čtecí zařízení může snímat údaje z biometrického pasu. V čipu budou zapsány všechny údaje, které jsou i ve viditelné zóně cestovního dokladu. Je tam, kromě digitálního foto a otisku prstu, vaše jméno, příjmení, rodné číslo, národnost, datum vydání, atd."

Biometrické cestovní doklady s digitálně zaznamenaným obličejem mají být zavedeny nejpozději do září příštího roku. V Evropské unii bude možné samozřejmě dál cestovat s dnešními pasy. Jiná situace nastane v případě cesty do Spojených států. Pokud bude mít český občan biometrický pas, bude mu k cestě stačit stávající typ víza. Pokud bude mít současný cestovní doklad, bude muset požádat o biometrické vízum. A to bude spojeno se zvýšenými poplatky. Jinou věcí je úplný bezvízový styk se Spojenými státy. K němu by mohlo dojít teprve tehdy, až budou mít všichni čeští občané biometrické pasy.