Češi žijící v zahraničí mají údajně výhodu při volbách do Senátu

Češi žijící v zahraničí mají podle právníků a politologů výhodu při volbách do Senátu. Hlas mohou odevzdat každé dva roky, zatímco lidé, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky, volí senátora jednou za šest let. Navíc krajan může hlasovat v libovolném obvodě.

V praxi to vypadá tak, že si český krajan na zastupitelském úřadě vyzvedne volební průkaz a sním může volit v jakémkoli obvodu, kde se senátní volby právě konají. Právě takhle to chce letos udělat asi 30 Čechů žijících na Slovensku, kteří si vybrali volební obvod Znojmo. Politologové upozorňují, že pokud by si větší skupina krajanů vybrala stejný volební obvod, mohou tam uměle navýšit počet voličů a dojde k zásadní nerovnosti volebního práva. Nelze tedy vyloučit účelové manipulování s volební účastí zahraničních Čechů. Předsedkyně ústavně-právního výboru Senátu Dagmar Lastovecké jsem se zeptal, zda se nemůže stát, že nějaký neúspěšný kandidát na senátora napadne regulérnost voleb:

"Samozřejmě ve chvíli, kdy se tento problém začne mediálně rozvířovat, tak je docela možné, že někdo stížnost podá. V té část bych ale problém neviděla. Myslím si, že problémem může být možnost volit každé dva roky. Tady by se dalo hovořit o určitém plném nedodržení principu rovnosti ve volbách. Nicméně mohou takto volit i občané s trvalým pobytem v České republice. Pokud se například každé dva roky přestěhují, tak vlastně také mohou každé dva roky volit do Senátu. Absolutní rovnost nikdy ve volbách prakticky není možná. Myslím, že určité narušení nějakého principu je vždy nutno poměřovat s tím, jaké může mít dopady na výsledek voleb. A s ohledem na to, že občanů, kteří žijí v zahraničí a volí na našem území, je velice málo, zejména v senátních volbách, tak já si myslím, že na platnost či neplatnost voleb tohle vliv mít nemůže."

Připravuje se nějaká úprava volebního zákona a pokud ano, jaká?

"Při novelizacích všech volebních zákonů do nejrůznějších zastupitelských orgánů se hovořilo o tom, že by bylo vhodnější vydat v České republice volební kodex, který by upravoval veškeré volby, kde by byla určitá obecná část se stanovením základních principů a technikálií, a potom zvláštní část, která by upravovala jednotlivé typy voleb. Ministerstvo vnitra na tom kodexu pracuje, ale samozřejmě by bylo vhodné zahrnout do něj i případné volby do Evropského parlamentu. Pochopitelně při této novelizaci a kodifikaci by bylo také dobře se znovu zabývat těmi principy, které se neosvědčily nebo jsou nějakým způsobem zpochybňovány. Znovu o nich diskutovat a případně je upravit jiným způsobem."

Připomenu, že krajané mohli do voleb ve své vlasti zasáhnout poprvé od vzniku samostatné republiky letos v červnu, kdy se konaly volby do Poslanecké sněmovny. V zahraničí na vybraných velvyslanectvích odvolilo pouze 2960 zájemců.