Česká vláda hodlá podporovat vydávání česko - slovenského týdeníku Mosty

Ministerstvo kultury vyčlenilo roční příspěvek 500 tisíc korun. Vilém Faltýnek zjišťoval další podrobnosti.

Časopis Mosty vychází v pětitisícovém nákladu každý týden, je černobíle tištěný na novinovém papíře a přináší úvahy, komentáře k aktuálnímu dění, rozhovory, exkluzivní příspěvky českých a slovenských politiků, filozofů a umělců. V redakční radě najdeme filozofa Erazima Koháka, socioložku Jiřinu Šikovou, herce Milana Lasicu, spisovatele Jiřího Suchého a další. Vydavatelka časopisu Soňa Čechová Mosty charakterizuje: Časopis vznikl na podporu česko-slovenské vzájemnosti v době rozpadu společného státu. Mnozí jeho přispěvatelé, aby tuto myšlenku podpořili, odevzdávají své texty bez nároku na honorář. Ministerstvo financí udělí dotaci 500 000 korun. Jak významná je fakticky tato částka? Důvodem udělení dotace nebylo pouze udržení československého časopisu. Přispěla skutečnost, že Mosty hodlají v budoucnosti fungovat jako čtyřstranný časopis i pro Polsko a Maďarsko. Mluvčí vlády Libor Rouček k tomu řekl: Na rozdíl od finanční dotace v minulém roce, která byla vzata z dispozičních fondů, hledala vláda tentokrát systémové opatření. Soňa Čechová přikládá zásluhu za udělení dotace jednomu z přispěvatelů časopisu, ministru kultury Dostálovi: Šéfredaktor Mostů Marián Hatala tuto proměnu časopisu upřesňuje: Jak dále říká, hlavním smyslem takto koncipovaného časopisu, který nemá v Evropě obdobu, je informovat nezprostředkovaně o dění v těchto zemích a vytvářet prostor pro vzájemné setkávání názorů a vyjadřování národních zájmů.