České muzeum hudby

České muzeum hudby - interiér

V dnešních "kulturních tipech" vás Evelina Himalová pozve do nedávno otevřeného Českého muzea hudby.

Novým sídlem Českého muzea hudby, které dříve mnoho let ukazovalo veřejnosti spíše nevlídnou tvář zavřených dveří expozice a studovny v malostranském Velkopřevorském paláci, je bývalý barokní kostel sv. Máří Magdaleny, rovněž na Malé Straně. Vybudován byl v 17. století podle projektu Franceska Carattiho a po zrušení dominikánského kláštera v roce 1783 postupně přestavován. Sloužil mimo jiné jako pošta, četnická kasárna a archiv. Neobvyklá symbióza barokní církevní architektury s klasicistní přestavbou a nově dokončenou úpravou pro muzeum hudby nabízí návštěvníkům kombinaci monumentality a detailu. O tom, co konkrétně, kromě příjemného prostředí zde mohou očekávat, hovoří ředitelka muzea doktorka Eva Paulová:

"Máme expozici větší, rozsáhlejší, než byla ta původní, otevřená v roce 1954. Zpřístupnili jsme fondy, které jsou ukázkou celkového světového nástrojařství. Ale především jsme rádi, že se nám daří představit i některé výjimečné osobnosti českého nástrojařství, věci světově slavné, nebo naopak úplně experimentální. Těmi našimi nejcennějšími exponáty jsou unikátní nástroje ze 16. století, pocházející z Jižních Čech; máme zde výjimečný regál z Třeboně a naprosto evropsky unikátní soubor dřevěných dechových nástrojů takzvané Rožmberské kapely. Samozřejmě pak také zástupce pražské houslařské a kytarářské školy 18. a 19. století, slavné světové a české houslaře. Zpřístupňujeme ve větší míře - také poprvé - naši sbírku harf, která je velmi rozsáhlá, ať už jsou to světoví nebo naši výrobci. Opravdové unikáty máme ve sbírce dechových žesťových nástrojů, kde se budeme věnovat jak zakladatelským osobnostem dodnes fungujících českých firem, především firmy 'Červený', tak i těm výjimečným, které se proslavily v zahraničí, jako byl Josef Šediva, jehož továrna byla v Oděse, a který vlastně zásoboval celou carskou armádu svými unikátními vydutými žesťovými nástroji."

Expozice Českého muzea hudby - jak dále uvedla jeho ředitelka Eva Paulová - patří i mnohotvárnému hudebnímu životu 20. století, především jeho epoše, která zcela proměnila hudební život, jeho žánry, hudební nástroje i styly; elektřina a reprodukce zvuku nabídly dosud netušené možnosti vnímání hudby. A protože i tuto skutečnost je nutno brát v úvahu, připravilo muzeum pro návštěvníky krátký interaktivní vstup o tom, co nás obklopuje, až kam se lze v hudebním životě zprostředkovaném člověkem a vědeckotechnickým pokrokem dostat.

Pochopitelně v Českém muzeu hudby nemůže chybět ani hudební literatura - cenné notové a textové materiály zajímající zvláště odborníky. Začátkem roku 2005 má být vydán katalog a připravuje se i průvodce. "Zatím je k dispozici pouze speciální pro děti, aby mohly expozici dobře poznat," dodává doktorka Paulová s tím, že v prodeji už je také - jako profil celé expozice - dvojité CD, speciální kolekce historických nahrávek pořízených na vystavené hudební nástroje.