České ochotnické divadlo v Chorvatsku

V dnešní rubrice zamíříme za hranice České republiky, konkrétně do chorvatského Daruvaru. Zdeňka Kuchyňová si zde povídala s českými krajany - divadelními ochotníky.

Mezi českými krajany, kteří přišli před více než sto lety do Chorvatska, bylo mnoho nadšených ochotníků. Právě divadelní představení měla často rozhodující vliv na udržení jazyka a vlasteneckého cítění. Tato tradice se dochovala dodnes a většina Českých besed má svůj divadelní soubor - stejně tak Česká beseda v Daruvaru. Jeho členkami jsou Libuše Stráníková, která se v Chorvatsku narodila, a Jiřina Staňová. Ta se do Daruvaru provdala na počátku 70. let, proto mě zajímalo, zda hrála divadlo již dříve. Divadlo a taneční soubory krajanů jsou na vesnicích často jedinou kulturou a představení navštěvují i Chorvaté. Soubor si slavnostním představením připomněl i sto let českého divadelnictví v Daruvaru. Mnohé krajanské spolky trápí nedostatek následovníků. Někteří z mladých nemají o práci zájem. To však pro daruvarské ochotníky, jak uvedla Libuše Stráníková, neplatí. Tolik čeští ochotníci z Daruvaru. A právě do české školy se podíváme v nedělní krajanské rubrice.