Český překladač CUBBIT. Některé texty přeloží lépe než profesionál. Na beletrii a poezii zatím nemá

Vědci z Karlovy univerzity vytvořili velmi přesný automatický překladač. Nazvali jej CUBBITT.

Automatický překladač CUBBITT se svou kvalitou přibližuje profesionálnímu překladu. Mohl by pomoci například i Čechům žijícím v zahraničí. V současné době překládá do šesti různých jazyků: češtiny, francouzštiny, angličtiny, němčiny, polštiny a ruštiny.

Někdy byl lepší než profesionální překladatel

CUBBITT | Foto:  ČT24

Překladač byl vytvořený týmem vědců z Univerzity Karlovy pomocí podrobných znalostí založených na neuronových sítích.

Pro zvýšení množství dat využívají odborníci několik zdrojů. Nejdůležitější databází je dokumentace Evropské unie, která je povinná překládat všechny své dokumenty do různých jazyků a volně je zpřístupnit. CUBBITT využívá i síť poskytovanou společností Google, Transformer.

Podle Martina Popela, lingvisty z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, je český systém nový tím, že využívá zpětný překlad (tedy do původního jazyka).

Foto:  Česká televize

Už v roce 2018 CUBBIT zvítězil v soutěži pořádané organizací Workshop on Machine Translation (WMT) v kategorii překladu z angličtiny do češtiny a naopak. Dosáhl lepších výsledků než jeho více známí zahraniční konkurenti jako Google Translation nebo Deepl.

Během soutěže byl jediným programem, který dokázal svou kvalitou předčit lidský překlad zastoupený profesionální agenturou. CUBBITT si vede lépe při překladu zpravodajských či politických textů a hůře při překladu textů o umění či sportu.

V beletrii či poezii překladatele nenahradí

Schéma popisující,  na jakém principu funguje překladač CUBBITT | Foto: Česká televize

Vědci také zkoušeli, jestli je poznat rozdíl mezi prefesionálním a automatickým překladem. Pro srovnání provedli testy také se softwarem Google Translation.

Testu se zúčastnilo 15 lidí a devět z nich nedokázalo zjistit, zda je překladatelem člověk nebo automatický překladač. Výsledky byly lepší pro CUBBITT a naznačují, že automatický překlad by mohl v budoucnu dosáhnout stejné úrovně jako překlad profesionálů.

Martin Popel | Foto: René Volfík,  UK Forum

Lingvista Martin Popel však dodává, že automatický překlad stále ještě nenahradil ten profesionální, například v oblasti beletrie je na tom překladač mnohem hůře:

„Musím zdůraznit, že se zaměřujeme na kvalitu překladu neuměleckých textů, nikoli na beletrii nebo poezii. Myslím, že s těmito oblastmi mají automatické překladače stále obtíže a i nadále pro ně potřebujeme profesionály. Pro některé texty, kde bylo dříve zapotřebí profesionálních překladatelů, je však nyní můžeme nahradit automatickými překladači s velmi dobrými výsledky."

Překladač CUBBITT je zdarma dostupný na: www.lindat.cz/cubbitt

Autoři: Jana Stuláková , Mylène Garin
klíčové slovo: