Čeští krajané na Slovensku volili většinou Karla Schwarzenberga

Foto: ČTK

První přímé volby prezidenta hýbaly v posledních dnech veřejností nejen v Česku. Novou hlavu státu mohli tentokrát volit i čeští krajané. Tohoto práva využilo ovšem jen několik tisíc lidí. Hlavním důvodem nízké volební účasti zahraničních Čechů bylo zřejmě to, že české zákony dosud neumožňují korespondenční volbu. Pro mnoho krajanů se tak volby na zastupitelských úřadech staly prakticky nemožné. Zkušenosti s volbou prezidenta má i Jana Bratinková z Bratislavy, předsedkyně Klubu českých občanů na Slovensku a také členka volební komise na naší ambasádě v Bratislavě:

Karel Schwarzenberg,  foto: ČTK
"V Bratislavě bylo ve stálém seznamu voličů na zastupitelském úřadě zapsáno 416 voličů. V prvním kole odvolilo 250 voličů, a to včetně těch, kteří volili na volební průkazy. Většinou přijeli z České republiky. Karel Schwarzenberg získal v prvním kole více jak 48 procent hlasů. Druhý skončil Jan Fischer těsně před Milošem Zemanem. Ve druhém kole odvolilo 505 voličů. Miloš Zeman získal 104 hlasy a jeho protikandidát 398 hlasů."

Můžu na chvilku přerušit tu statistiku? To v podstatě znamená, že volby na Slovensku kopírovaly trendy mezi českými občany, volícími kdekoliv jinde v zahraničí. Druhého kola se zpravidla všude zúčastnilo víc voličů než kola prvního a v podstatě všude, až na malé výjimky, více hlasů získal Karel Schwarzenberg než Miloš Zeman. Čili tento trend se zopakoval i na Slovensku?

"Ano, je to tak."

Jak jste tam prožívali volební kampaň, která v Česku byla v posledních týdnech poměrně vyhrocená? Sledovali jste ji?

"Sledovali jsme ji. Kdo měl možnost, poslouchal rozhlas a hlavně televizní kanály. Věnovala se tomu i slovenská televize a kupodivu i Slováci sledovali průběh volební kampaně."

My jsme samozřejmě zaznamenali reakce Slováků typu: Co to vlastně v Čechách děláte? Co se to tam děje? Skutečně Slováky naše volební kampaň tak udivila?

"Myslím, že nejvíc udivil pan Franz. I když osobně ho považovali za velice inteligentního, ale ten jeho výzor bohužel u prezidenta moc neschvalovali. Na Slovensku se už trošku zapomnělo na volby slovenských prezidentů, kdy to většinou končilo tak, že se volilo menší zlo. V podstatě si ale myslím, že tyto volby byly, alespoň ve druhém kole, více korektní než prezidentské volby minulé a předminulé, kdy to bylo až nedůstojné."

Miloš Zeman,  foto: ČTK
Co si slibujete od nově zvoleného českého prezidenta Miloše Zemana?

"V podstatě by asi pro nás bylo lepší, kdyby zvítězil jeho protikandidát, neboť volby na Slovensku, a pokud mám kontakty i s kolegy ze zahraničí, se nesly v duchu Volte Karla, našeho kolegu krajana! Ten by nám byl a i v současnosti je více nakloněn, rozumí naší problematice. Doufáme ale, že i nově zvolený prezident Miloš Zeman nám bude nakloněn a bude skutečně prezidentem všech občanů České republiky. Nejen těch, co žijí v České republice, ale i těch v zahraničí."

Co by podle vašeho názoru měl právě pro zahraniční Čechy udělat?

"Třeba s panem prezidentem Havlem jsme se několikrát setkali na Slovensku, zval nás na recepci ke státnímu svátku na Hrad. Toto za současného prezidenta nebylo. Oficiálně jsem se s ním za dobu jeho funkce ani jednou nesetkala."

Možná nejde ani o osobní setkání, jako spíš o určité iniciativy, protože vám, Čechům žijícím v zahraničí, vlastně stále chybí řada věcí. Máte při volbách určité komplikace ve vztahu s českými úřady.

"Myslím, že to není až tak plně v kompetenci prezidenta, i když by to mohl vahou svého úřadu podpořit. To je spíš otázka obou komor českého parlamentu."

O co konkrétně jde?

Foto: ČTK
"Velmi bychom uvítali korespondenční volbu, která by umožnila českým občanům, ať už trvale nebo přechodně žijícím v zahraničí, volit. Protože mnohdy kvůli velkým vzdálenostem je jejich volební právo prakticky neuplatnitelné. Umožnilo by to ale volbu i českým občanům, kteří žijí v České republice, ale chystají se třeba na dovolenou, jsou v práci nebo jinak zaneprázdněni. Myslím, že v tomto směru bychom si mohli vzít příklad ze Slovenské republiky, kde je možné korespondenčně volit. Moje dcera už takto volila."

Vyvoláte nějakou iniciativu v tomto směru?

"Myslím, že v tom se už učinilo dost. Ve Stálé komisi Senátu pro krajany o tom vědí, bylo předloženo již několik návrhů, byla k tomu před několika lety svolána i konference. Jak ale sami řekli, nebyla k tomu politická vůle. Hlavně z toho důvodu, že ze začátku to bylo postaveno tak, že je to jenom kvůli zahraničním Čechům. V současnosti ale dost českých občanů vyjíždí do světa za prací nebo na studia, takže by to bylo potřebné i pro ně."

Na závěr se ještě vraťme k volbě. Podle vašeho názoru se přímá volba osvědčila? Má přeci jenom jinou váhu nebo důvěryhodnost, nežli měla ta předchozí volba parlamentu?

"Osobně si myslím, že ano, protože tady skutečně záleželo na občanech, koho si zvolí. Jak si zvolili, tak to je.Musíme respektovat většinu. A pokud se minule volilo tak, jak se volilo, byla tam skutečně zákulisní jednání, která tuto volbu ovlivnila."