Čeští podnikatelé nemají ve své zemi dobrou pověst

r_2100x1400_radio_praha.png

Čeští podnikatelé mají ve své zemi jednu z nejhorších pověstí na světě. S tímto zjištěním přišli autoři české části mezinárodního průzkumu, který se odehrál ve 42 zemích světa.

Situace došla už tak daleko, že se v menších obcích podnikatelé bojí přiznat úspěch, aby je druzí nepodezírali z toho, že šidí. Proč tomu tak je? Proč se nedíváme na úspěšné podnikatele jako na lidi, kteří posunují společnost dopředu? Na to odpoví jeden ze spoluautorů výzkumu Martin Lukeš z Vysoké školy ekonomické.

"Češi podnikatele vnímají nejednoznačně. Když jsme se ptali dospělé populace, jestli úspěšní podnikatelé mají vysoký status, tak výsledky nebyly příliš pozitivní. S tímto tvrzením souhlasilo 48 procent obyvatel. To znamená, že Česká republika z těch 42 zkoumaných zemí byla druhá od konce. Nicméně populace se pomalu učí rozdělovat úspěšné podnikatele a podnikavce."

Čím si vysvětlujete, že se lidé na podnikatele takto negativně dívají?

"Já bych neřekl, že jsme zjistili, že se dívají přímo negativně. Pouze ti úspěšní nemají takové uznání, jaké by si zasloužili. Domnívám se, že je to dáno tím, že v polovině 90. let byly značné aféry a negativní obraz podnikatelů přetrvává. Do značné míry mají vliv i média, která celkem logicky upozorňují na problematické kauzy více, než na ty pozitivní příklady."

Jaký je počet lidí, kteří v Česku rozjíždí podnikání v porovnání s ostatními zeměmi?

"Patříme k evropským zemím s nejvyšší novou podnikatelskou aktivitou. My jsme zjistili a to byl jeden z překvapivých výsledků, že nejvýraznější podnikatelská aktivita je u věkové skupiny 45 až 54 let. U zavedených podniků to je normální, to je i ve světě, nicméně u nových firem jsme typičtí, protože ve světě jsou to více ti mladí lidé. To znamená mezi 25 a 34 lety. Zjistili jsme také, že například studenti vysokých škol se do podnikání pouštějí pouze ve 4 procentech případů, což nám připadá málo a rádi bychom viděli čísla vyšší."

Není dán počet lidí, kteří podnikají ve starším věku, tím, že třeba nemohou najít zaměstnání?

"V průzkumu byla otázka, zda lidé začínají podnikat proto, že vnímají dobré příležitosti nebo proto, že je to nutnost a nemají jiné možnosti najít dobré pracovní uplatnění. My jsme zjistili, že přibližně dvě třetiny z těch lidí začínají podnikat proto, že vnímají dobré příležitosti. Na druhé straně existují i země, kde podnikání z nutnosti je naprosto mininální, u nás je to přibližně ta jedna třetina obyvatel."

A čeho se čeští podnikatelé obávají?

"Naši dotazovaní experti v rámci výzkumu uváděli, že bariérami pro podnikání je za prvé komplikovaná legislativa a poměrně vysoké daňové zatížení práce. Na straně druhé uváděli jako možné doporučení i potřebné zlepšení vlastní sebedůvěry, přesvědčení, že mám na to podnikat a chuti pustit se do toho."