Čeští podnikatelé věří, že jsou připraveni na náš vstup do Evropské unie

České podniky vidí svoji budoucnost na evropském trhu optimisticky. Vyplynulo to z průzkumu Evropské asociace obchodních a průmyslových komor, který se zabýval připraveností firem na jednotný trh v deseti kandidátských zemích. Představitelé českých podniků jsou podle průzkumu nejinformovanější a nejméně se obávají konkurence. Zároveň jsou však největší pesimisté v otázce lobbování v Bruselu. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Tento první systematický průzkum proběhl začátkem roku a odpovědělo v něm více než 1600 firem, z toho 207 z České republiky. Aby byl dostatečně reprezentativní, byly pro každou zemi určeny kvóty počtu firem podle počtu obyvatel. Čeští podnikatelé, co se týče informovanosti, dopadli nejlépe. Za plně informované se považuje 11 procent a za částečně 59 procent podniků. Co se týče konkrétní připravenosti na vstup do Evropské unie, i zde jsou čeští podnikatelé relativně optimističtí. Na stupnici od jedné do čtyř dali sami sobě průměrnou známku 2,3. Je to opět jedna z nejvyšších hodnot mezi sledovanými zeměmi. Tento optimismus však nemusí být zcela na místě, neboť, jak uvedl hlavní analytik Hospodářské komory Václav Šmejkal, konkrétní přípravy na vstup do unie se v mnohých firmách ještě příliš nerozběhly.

"Ten reálný vstup do příprav, to znamená zpracování nějakého plánu, vyškolení lidí, je všude řekněme méně, než 50-ti procentní. Všude je to někde mezi 40 - 50 procenty, kteří začali, ale většina dosud ty plány zpracovává nebo nezačala. Sami ti bruselští vyhodnocovatelé toho průzkumu řekli, že v některých otázkách možná optimismus našich podniků není úplně opodstatněný, právě proto, že jakmile se dotazy zkonkretizovaly na tu úroveň - připravili jste nějaký plán, spočítali jste si náklady - tak ta procenta se najednou smrskávají prostě pod polovinu, v některých případech až na 15 procent firem, které třeba spočítaly náklady, které budou muset vynaložit na vstup do Evropské unie."

Největší pesimisté jsou české firmy v otázce lobbování. Narozdíl od ostatních zemí se nedomnívají, že proces vyjednávání o přidružení k Evropské unii mohou ovlivnit a lobbování připisují pouze malou důležitost. Česká Hospodářská komora přitom považuje Bruselský lobbing na věc nejen užitečnou, ale i potřebnou pro národní podnikání.

"Je to věc v Bruselu natolik rozšířená, že je to jako s tím houbařením. Kdo si nechce ráno přivstat do lesa, tak přijde v poledne do lesa, který vysbírali ti, kteří si přivstali, čili pokud nechceme mít pocit, že trpíme rozhodnutími, která zlobbovali jiní, tak je potřeba se do toho zapojit. Nicméně většina českých podnikatelů tomu nevěří a na lobbing se nechystá. Většina jich vůbec nelobuje a to relativně malé procento se pokusilo a ta úspěšnost zejména co se týče Bruselu, tady vyšla jako nula."

Jak uvedl Václav Šmejkal, jen tři procenta firem připustila, že v procesu vyjednávání byla dotazována na názor. Důvodem proč nemají české firmy zájem lobbovat může být i určitá česká skepse. Druhým důvodem může být, že s tímto výrazem si české firmy mohou spojovat kontroverzní sponzorování politických stran či ovlivňování v kuloárech a nikoli proces s přesnými pravidly a etickým kodexem.