Churchill chtěl za vyhlazení Lidic zničit tři německé vesnice

Lidice

Někdejší britský ministerský předseda Winston Churchill byl připraven k tvrdé a nekompromisní odplatě za nacistické zločiny. Vyplývá to z dokumentů britské vlády, které byly odtajněny před několika dny. Nacisté měli být potrestáni i za vyvraždění české obce Lidice. Podrobnosti zjišťovala Martina Lustigová.

Obec Lidice na Kladensku nacisté barbarsky vyhladili 10. června 1942. 192 mužů bylo zastřeleno, 196 žen odvlečeno do koncentračních táborů a 104 dětí posláno do tábora v Lodži (z nich bylo 82 usmrceno). Nacisté obec doslova srovnali se zemí. Akce měla být odplatou za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. "Protože se obyvatelé obce Lidice u Kladna svou činností a podporou vrahů SS obergruppenführera Heydricha co nejhrubším způsobem provinili proti vydaným zákonům, byli dospělí muži zastřeleni, ženy dopraveny do koncentračního tábora a děti dány na náležité vychování. Budovy v obci byly srovnány se zemí a jméno obce bylo vymazáno," hlásil tehdy propagandisticky rozhlas.

Eduard Stehlík
Vyhlazení Lidic odpůrce nacismu šokovalo. A jak vyplývá z nově zveřejněných dokumentů, podle britského ministerského předsedy Winstona Churchilla měly být jako odplata zlikvidovány tři německé vesnice. Situace bezprostředně po atentátu na Heydricha a po vyhlazení Lidic byla plná emocí a svůj vliv to mělo i na britskou politiku. Pokračuje historik Eduard Stehlík: "Je známa taková zajímavost, že bezprostředně po atentátu na Heydricha, kdy vešlo ve známost, že za atentátem stojí přislušníci československého exilu, vojáci naší zahraniční armády ve Velké Británii, měl být britský premiér Winston Churchill dokonce dotazován, zda se britská vláda podílí na nájemných vraždách. Samozřejmě to byla zvláštní otázka, ale padla."

Hrůzy, kterých se Němci na Lidicích dopustili, uvolnily Churchillovi ruce. Ukázalo se, že všechny akce, které se proti nacistům podnikají, mají smysl. "Já chápu Churchillovo rozhodnutí ´za každou českou zničenou ves tři německé´ jako určité varování Němcům, které je mělo zastavit. Protože nikdo netušil, zda se něco podobného nebude dít i nadále. Hrozby Němců byly jednoznačné a byly vytipovány české vesnice, které měl stihnout stejný osud jako Lidice. V jednom případě k tomu dokonce došlo, v případě Ležáků," doplňuje Eduard Stehlík.

Mezi dalšími odtajněnými skutečnostmi je například i Churchillův plán, co udělat s nacistickými vůdci. Například Hitlera chtěl Churchill popravit na elektrickém křesle. Podobný osud měl potkat i další nacistické zločince, kteří měli podle britského premiéra být okamžitě popraveni. Soud s nacistickými vůdci by totiž podle Churchilla byl pouhou fraškou.