Co bude s přerovským spolkovým domem?

Spolkový dům Trávník, foto: ČTK

Přerovskému spolkovému domu Trávník hrozí zbourání. Majitel domu o víkendu začal s demolicí tohoto historického objektu. Před půl rokem totiž ministerstvo kultury zrušilo památkovou ochranu domu. Teď to označilo za chybu a chce objekt znovu chránit. Jak k tomu došlo? To se dozvíte z příspěvku Martiny Lustigové.

Spolkový dům Trávník,  foto: ČTK
Zákon umožňuje vlastníkovi objektu podat žádost o zrušení prohlášení za kulturní památku. K tomu ale musí být vážné důvody. Pokračuje Petra Ulbrichová z odboru památkové péče ministerstva kultury: "V průběhu řízení se u tohoto domu mimořádně závažné důvody ke zrušení prohlášení za kulturní památku neprokázaly. Pak bylo vedením ministerstva kultury, tehdejším prvním náměstkem, do tohoto správního řízení zasáhnuto, a to tak, že jsme dostali příkaz to prohlášení zrušit na základě jím provedeného místního šetření. To je mocenský zásah do správního řízení." Prvním náměstkem tehdy byl František Formánek, kterého pak odvolal ministr Martin Štěpánek.

Současný ministr kultury Václav Jehlička chce, aby spolkový dům byl na seznam památek vrácen: "Jestliže občané Přerova cítí, že ten dům je památkou, tak ať památkou zůstane. Ministerstvo by přece mělo plnit nějaká přání a vize občanů. A občané chtějí, aby ten dům zůstal památkou, tak je prostě nesmysl, že to bylo vyškrtnuto, aby to ustoupilo nějakým novým stavbám."Úřady se zatím snažily zamezit ničení památky alespoň tím, že upozorňovaly na nedodržení podmínek demoličního výměru. Už během víkendu ale dům přišel o střechu.

Ministr kultury Václav Jehlička,  foto: ČTK
Podle Petry Ulbrichové má přerovský spolkový dům velkou hodnotu: "Je to dům z dvacátých let, taková ta tehdejší klasická architektura. Kromě toho, že to je velmi slušná architektura, má sám ještě mimořádnou hodnotu urbanistickou v rámci Přerova, protože je jedním z posledních, které stojí mimo historickou část, která je prohlášena za památkovou zónu. Všude okolo už jsou jenom paneláky a novostavby. Tento dům vlastně držel takovou tu starší část Přerova."

Přerovský případ ukázal, že je možné nejen objekt památkou jmenovat, ale ze seznamu památek také vyjmout. Ročně je vyškrtnuto několik desítek památek. Z jakých důvodů může být památka ze seznamu vyjmuta? "Takovým zásadním, mimořádně závažným důvodem je to, že ta věc nějakým způsobem přišla o svou památkovou hodnotu. Takový konkrétní příklad je třeba to, že roubená chalupa naprosto podlehla degradaci a dnes je z ní hromada trámů na zelené louce."

Vlastník přerovského spolkového domu zatím nepřevzal rozhodnutí o zahájení řízení o zařazení objektu na seznam památek. Pokud v určené lhůtě rozhodnutí nepřevezme, vzniká stav právní fikce a má se za to, že rozhodnutí bylo doručeno.