Dálnice 47

Přibližně do roku 2007 by mohl být v provozu nový úsek dálnice D 47 z Lipníku nad Bečvou do Ostravy. Zároveň by to měla být první komunikace financovaná soukromým kapitálem. Podrobnosti zjišťoval Jaromír Marek.

Dálnici v celkové délce 60 kilometrů by měla stavět izraelská společnost Housing a Construction Holding Company. Projekt počítá s kombinovaným financováním soukromým a státním sektorem. Společnost H a C bude financovat výstavbu dálnice a její následnou údržbu po dobu 20 až 30 let. Náklady na výstavbu se přitom pohybují okolo 40 miliard korun. Fakt, že zakázku hodlá vláda přidělit jedinému zájemci, bez vypsání výběrového řízení, kritizuje Sdružení pro výstavbu silnic zastupující tuzemské stavební firmy. Podle ministra dopravy Jaromíra Schlinga vedla k tomuto rozhodnutí skutečnost, že firma H a C projevila zájem jako jediná. Ministr Schling k tomu dodal. Kvůli realizaci projektu bude muset ministerstvo dopravy navrhnout novelu zákona o pozemních komunikacích, která dosud počítala s tím, že jediným provozovatelem dálnic může být stát. Zároveň bude muset parlament schválit zákon o koncesích. Dořešit se musí zejména způsob úhrady za používání komunikace. Dálnice bude vést pouze do Ostravy. O prodloužení na hranici s Polskem se rozhodne až v případě, že i polská strana bude chtít stavět svou komunikaci do ČR. V plánech polského ministerstva dopravy je bvšak uvedeneo, že nový úsek polské dálnice A1 postaví nejdříve v letech 2011 až 2013.