Dálniční obchvat odkryl neolitické sídliště

d5_vystavba.jpg

Již několik let se průběžně dozvídáme o dílčích úsecích dálničního obchvatu západočeské metropole Plzně i o průtazích, které ze strany ekologických sdružení vznikají. Až bude celý komplex dílčích dálničních staveb, přípojek, nadjezdů, mimoúrovňových křižovatek a tunelů v roce 2006 hotov, bude to zřejmě trochu bludiště, ale podle plzeňského primátora Jiřího Šnebergra se městu uleví o 4500 kamionů, které zatím denně městem projíždějí. Mnohaletá stavba má ale taky svoje archeologické pozadí. Souběžně se stavbou probíhá rozsáhlý průzkum této cenné lokality. Vilém Faltýnek se v Plzni sešel s archeologem ze Západočeského muzea Peterem Braunem.

"Záchranný výzkum byl zahájen 26. září 1996. Poté co jsme učinili skrývku, tak byl mimořádně deštivý podzim, takže jsme tam jenom zaregistrovali řadu objektů, ale už jsme je nemohli kopat, až příští rok."

Archeologové objevily pozůstatky nejstaršího osídlení v západních Čechách z doby 5000 let před naším letopočtem. Podoba nejstarší vesnice s rekonstrukcí dřevěných domů, kamenné nástroje, keramika a šperky jsou při příležitosti výročí zahájení průzkumu představeny v galerii Národopisného muzea Plzeňska na Náměstí Republiky.

"Nejstarší nálezy a jsme našli v prostoru mimoúrovňové křižovatky Litice-jih, taky jsme tu strávili nejdelší dobu, kde jsme objevili rozsáhlé sídliště nejstarších zemědělců. Je to neolit, neboli mladší doba kamenná. Jde o nejstarší známé sídliště v Západních Čechách. Je to mimochodem období mimořádně zajímavé a důležité pro vývoj člověka, protože první zemědělci a chovatelé dobytka, kteří se sem dostávají postupně z Mezopotámie, tím, že si začali pěstovat některé plodiny, změnili vlastně celý život člověka."

Život lidí na Plzeňsku pak za dva roky změní samotný dálniční obchvat, který je největší stavbou tohoto druhu u nás. Zastavěná plocha, kterou v rámci povinné sanace museli archeologové prozkoumat, je značná.

"Ta jizva krajinou má zhruba dvacet kilometrů, plus přivaděče, inženýrské sítě, překládky atd. Nebylo by se nám to podařilo tak rychle zdokumentovat a vůbec zjistit, kdybychom nevyužívali nejmodernějších metod, například letecké archeologické prospekce. Na těchto fotkách můžete vidět prostorové příznaky objektů. A z letadla se taky dobře dokumentuje archeologický průzkum jako takový."

V provizorní podobě bude možná obchvat zprovozněn už v polovině prosince letošního roku. Jeho cena po dokončení v roce 2006 bude 13 mld. korun. Do té doby budou pokračovat i archeologické práce.