Další památník československých legionářů se pravděpodobně dočká rekonstrukce

irkutsk_pomnik.jpg

V Irkutsku, tak jako na mnoha jiných místech v Rusku, stával pomník padlých československých legionářů. Irkutský památník se sochou Čechie - dílo jejich spolubojovníka Františka Bílka - byl zničen v roce 1960. Nyní by mohlo dojít k jeho obnově.

Aby však nedošlo k záměně, Hana Larvová, kurátorka Bílkovy sbírky, upozorňuje, že v případě Františka Bílka působícího na Sibiři se jedná jen o shodu jmen se slavným a ceněným sochařem Františkem Bílkem, autorem děl jako Golgota či Orba jest naší viny trest. „Jedná se o shodou okolností také sochaře Františka Bílka. Je to hořický rodák, narodil se poněkud později - v roce 1889. Účastnil se bojů na Sibiři, na ruské frontě, tam byl také zajat. Potom byl zařazen do československých legií. V Rusku také právě autorsky spolupracoval na realizaci pomníku z řad československých legionářů, a proto se mu přisuzuje autorství sochy Čechie.“

Pavel Filípek z Referátu válečných hrobů, který spadá pod ministerstvo obrany, říká, že by rádi navrhli Vlastě Parkanové, aby ministerstvo poskytlo dar na obnovu tohoto památníku. Upřesnil také, kolik pohřebišť se v Irkutsku a jeho okolí podle dosavadních informací nachází. "Podle našich dosavadních údajů se v samotném Irkutsku nacházejí dvě pohřebiště československých legionářů. Máme ještě údaje, že by legionáři mohli být pohřběni v Bajkalu a v Pasolské, ale to už je od Irkutska trošku dál,"říká Pavel Filípek a dodává, že v oblasti se bojovalo v srpnu roku 1918.

Irkutský pomník však není zdaleka jediný, který boje československých legionářů připomínal. „My jsme provedli výzkum a podle dobových fotografií jsme zjistili, že těchto pomníků bylo zhruba třicet, ale to jsou jenom ty, u kterých se zachovala fotodokumentace. Vznikaly od roku 1918 až do roku 1920, podle mých informací.“

Některé jako například pomník ve Vladivostoku nebo Krasnojarsku byly už opraveny a pomýšlí se i na rekonstrukci dalších památníků. Referát válečných hrobů by rád každý rok obnovil minimálně jeden.

Kdy vůbec na území bývalého Sovětského svazu došlo k likvidaci památníků legionářů? „Některé byly zničeny hned po nástupu bolševiků k moci. Podle čerstvé informace např. pomník v Krasnojarsku byl zničen až v roce 1985 v době, kdy byl rozšířen pomník k čtyřicátému výročí vítězství. Konkrétně ty pomníky v Irkutsku byly zničeny na přelomu padesátých a šedesátých let.“

Podle toho Pavel Filípek soudí, že zřejmě nebyl vydán nějaký centrální rozkaz památníky zničit a rozhodnutí asi záleželo na jednotlivých místních orgánech.