Desáté výročí odchodu sovětských vojsk z Milovic

Milovice dnes, foto: Archiv Radia Praha

Milovice, někdejší sídlo velitelství střední skupiny sovětských vojsk, si před nedávnem připomněly desáté výročí odchodu sovětské posádky. K této dnes už historické události se v rubrice O čem se mluví vrací Jaromír Marek.

Milovice dnes,  foto: Archiv Radia Praha
Vzpomíná milovický rodák Aleš Kubeš. Vůbec celá novodobá historie Milovic je od začátku 20.století spjata s vojenstvím. Ještě za Rakouska Uherska zde založen vojenský tábor, střelnice dělostřelectva, během první světové války zajatecký tábor a vojenský hřbitov. Za okupace v letech 1939 1945 zde sídlila německá vojenská správa a po válce zde byla posádka československé lidové armády. . V průběhu tří desítek let vyrostlo nedaleko Milovic celé město, desítky domů, ulice s parky a náměstími. Přesná čísla nebyla nikdy zveřejněna ovšem podle odhadů zde žilo 70.000 vojáků, jejich rodinných příslušníků a personálu. Většina objektů nyní chátrá.
Milovice dnes
S obnovou bývalých vojenských objektů a oživením celé lokality se město potýká dodnes. Během posledních pěti let podařilo zrekonstruovat 20 bytových domů. Zcelkového počtu objektů je to však nepatrná část. Blíže starostka obce Stanislava Matějková. Když sovětští vojáci odešli, zústalo po nich nejen mrtvé město, ale i zamořená půda. Dekontaminace bude probíhat až do roku 2006. Dalším závažným problémem je množství munice a zbraní, které byla rozesety doslova všude. Dohoda o odchodu sovětských vojsk z území tehdejšího Československa byla podepsána už v únoru devadesátého roku a poslední ruský voják opustil Milovice 30.června roku 1991.