Děti krajanů z Ukrajiny si v Oskavě připomněly Karla IV. i olympiádu

Děti z Ukrajiny na pobytu v Oskavě, foto: Archiv České rady - Česko-ruské společnosti

Děti českých krajanů z Ukrajiny se opět sešly v Jeseníkách na ozdravném pobytu. V Oskavě, v jednom z nejčistších prostředí ve střední Evropě, strávily skoro celý červenec. Děti žijí v oblastech, které postihla havárie v Černobylu. Záštitu nad ozdravnými pobyty převzal profesor Josef Koutecký, zakladatel dětské onkologie v Československu.

Děti z Ukrajiny na pobytu v Oskavě,  foto: Archiv České rady - Česko-ruské společnosti
Jak prozradil Tomáš Lukavský, předseda České rady Česko-ruské společnosti, do pobytu se promítlo letošní výročí Karla IV. i olympiáda:

"Letos přijelo skoro šest desítek dětí ve věku od 9 do 14 let. Ti, co přijeli opakovaně, tak si u nás základy českého jazyka oživovali, těm, co přijeli poprvé, jsme základy českého jazyka přibližovali, a myslím, že úspěšně."

Především je to ozdravný pobyt, co všechno děti dělají, aby se jim zlepšilo zdraví?

"Základem je klimatoterapie. Děti přijíždí do ekologicky čistého prostředí, do hor a lesů. Oskava je kousek od Karlovy Studánky, což je území snad nejčistší ve střední Evropě. Klimatoterapii pak doplňujeme plnohodnotnou výživou a rehabilitacemi. Ty jim mají pomoci odstraňovat problémy v dýchacích cestách. Velice frekventovaná jsou totiž astmatická onemocnění. Užitečná je proto hra na flétnu. Ta je malý zázrak. Nejenom že děti naučí správně dýchat, ale pomocí hudby je naučíme i českému jazyku. A protože hrát na flétnu není až tak složité, tak vidí výsledek bezprostředně a to je motivuje k tomu, aby ve hře pokračovaly dál."

Pomáhá s financováním pobytu stát?

Ozdravný pobyt v Oskavě,  foto: Archiv České rady - Česko-ruské společnosti
"Jsem rád, že ministerstvo zdravotnictví na krajany z Černobylské oblasti pamatuje. Letos po 26. vyčlenilo dotaci, která umožnila dětem i ze sociálně slabých poměrů na tento ozdravný pobyt přijet. Děti mají placené ubytování a stravování. Dobrovolnicky zajišťujeme odbornou činnost, pomohou i někteří sponzoři. Jediné, co rodiče dětí platí, je cesta z místa bydliště do Lvova, odkud je na ozdravný pobyt vozíme a zase přivážíme. Ale přesto jsme tam měli dvě děti kolem třinácti let, které si na to, aby mohly vůbec vyjet, vydělávaly brigádami. Aby se zaplatil pas a cesta z té vesničky do Lvova."

Kdo děti vybírá?

"Děti vybírají podle stanovené zdravotnické indikace krajanské spolky a výběr pak zaštiťuje formou supervize Česká národní rada a profesorka Muchina. V letošním roce děti navštívila."

Kteří další zajímaví hosté mezi děti přijeli?

Divadlo Spejbla a Hurvínka v Oskavě,  foto: Archiv České rady - Česko-ruské společnosti
"Bylo tam divadlo Spejbla a Hurvínka. Mistr Klásek se svými kolegy dětem předvedl ukázky z repertoáru divadla. Děti se už těšily dopředu a namalovaly obrázky, které pak mistr Klásek se svými kolegy vyhodnotil."

Pro děti udělali také ukázku hasiči.

"Ano. Víte, že Češi mimo jiné na Ukrajinu přivedli i základy organizovaného hasičství. Jedna z vedoucích říkala, že v Žytomyru mají expozici některých historických dokumentů, pokud jde o dobrovolné hasičství. Ale v takové podobě, že by mohly uchopit hadice a stříkat na fiktivní požár, nebo vlézt na hasičskou techniku, tak to ani jedno z dětí dosud nezažilo."

Děti si během pobytu připomněly i události tohoto roku. Letos si připomínáme 700 let od narození Karla IV. a děti na něj taky pamatovaly.

Práce dětí,  foto: Archiv České rady - Česko-ruské společnosti
"Ano, kolegyně, která má na starosti vlastivědu, s dětmi nacvičila pásmo, které zachytilo základní momenty života Karla IV. V podstatě všichni účastníci ozdravného pobytu se v nějaké podobě do pásma zapojili. Buď jako herci nebo jako výtvarníci. Připravovali kulisy, vybírali hudbu. Když jsme pásmo viděli, tak jsme po nějakou dobu nebyli schopni slova, jak bylo procítěně pojato. Letos děti také nacvičili pásmo z veřšů Jiřího Žáčka z jeho sbírky Hádanka a luštěnky."

Letos je olympiáda. Taky jste sportovali?

"Měli jsme vytypovaných pět disciplín, včetně fotbalu, bez toho to nejde. Potom byly v jednotlivých disciplínách vyhlašovány výsledky, včetně předávání medailí."

Děti určitě nezůstaly jenom v Oskavě. Kde byly na výletě?

"Vzhledem k tomu, že mají určité zdravotní mantinely, tak například nemohou jet do Prahy. Ta cesta by pro ně byla úmorná a jejich zdravotní stav by zatěžovala. Nicméně jsme navštívili Olomouc, Javoříčské jeskyně. Každoročně se cestou do Šumperka stavujeme v Novém Malíně, který je pojmenován na památku Českého Malina na Volyni. Za druhé světové války veškeré obyvatelstvo této obce bylo vyvražděno, jsou to ukrajinské Lidice."