Dnes se vydáme do východních Čech a navštívíme městečko Lázně Bohdaneč.

Lázně Bohdaneč, novorenesanční radnice, Foto: www.bohdanec.com

Slovo lázně se do názvu města Lázně Bohdaneč dostalo teprve nedávno a to v roce 1980. Jak uvedla jeho starostka Květoslava Jeníčková, v dávné historii byla Bohdaneč poklidná a nevýznamná zemědělská osada na křižovatce obchodních cest. První zmínka pochází z roku 1343 a to díky pořádné hádce.

"Zaznamenává spor místního občana s panem farářem. A ten spor byl tak ostrý, že při něm došlo i k rozbití oltářní desky, takže to asi stálo za záznam a to je ta první zmínka o městě."

Lázně Bohdaneč,  foto: Petr1888,  CC BY 3.0 Unported
Dobou největšího rozkvětu města byl konec 15. a začátek 16. století, kdy byl majitelem pardubického panství pan Vilém z Pernštejna, osvícený feudál, který vybudoval v okolí města rozsáhlou rybniční síť. Ta čítala více než 300 rybníků a vzhledem k tomu, že v Bohdanči sídlilo rybníkářství, znamenalo to pro město velký rozkvět. Tato rybniční soustava byla napájena umělým kanálem, který je dnes technickou památkou.

"Je z roku 1514. Vytéká z řeky Labe a do Labe se zase po své 35kilometrové cestě vrací. A na té cestě vlastně napájel tu rybniční soustavu. A zajímavé je to, že i po těch pětistech letech je plně funkční."

A právě na Opatovickém kanálu se konají už 30 let pravidelné vodácké slavnosti - zamykání vody, tedy konec vodácké sezóny. Počet rybníků je dnes podstatně menší. Je jich něco málo přes 40. A právě výlov toho největšího Bohdanečského rybníka je velkou atrakcí. Koná se pravidelně 28. října a jeho účastníci si mohou nejen ryby koupit ale i ochutnat rybí speciality. Zdejší rybník je navíc přírodní rezervací.

Lázně Bohdaneč v době Jana Veselého
Druhou významnou akcí, kromě stavby rybníkářské soustavy, která se zasloužila o rozkvět města, bylo na konci 19. století založení lázní. O jejich vznik se zasloužil místní rodák Jan Veselý, který využil léčebných účinků zdejší kvalitní rašeliny. V té době byl nájemcem rybničního hospodářství a dodnes patří ke zdejším nejvýznamějším rodákům. Další známou postavou Lázní Bohdaneč byl český básník Josef Jaroslav Langer.

"Jeho postavu můžeme přirovnat ke Karlu Hynku Máchovi. Byl to básník obrozenecký a známé jsou jeho popěvky, kterým se tehdy říkalo krakováčky a které provázely kulturní život tady u nás v Bohdanči a byly velmi známé."

Umíte nějaký?

"Já bych vám mohla ocitovat jeden můj oblíbený. Okolo Bohdanče hrázka vedle hrázky, chládek za chládečkem a samé procházky."

Květoslava Jeníčková
Mezi další zdejší slavné rodáky patří Karel Šípek, vlastním jménem Josef Peška - spisovatel, divadelní kritik a libretista. A nemůžeme zapomenout na Josefa Gočára, jednoho z nejvýznamnějších architektů 20. století. V Bohdanči prožil své dětství, neboť jeho otec tu byl sládkem v místním pivovařu a město se pyšní několika jeho stavbami. Tou nejvýznamnější je lázeňský pavilón a tato stavba i celý lázeňský areál patří k dominantám města. Je tu také gotický kostel či novorenesanční radnice, u jejíhož vchodu je zazděný loket. Nikoliv lidský, ale míra, na které se měřilo plátno v době, kdy se v podloubí radnice pořádaly trhy. A co by to bylo za město, kdyby se k němu nevztahovaly starověké legendy. I paní starostka nám jednu nabídla. Váže se k městskému znaku, na kterém je šachovnice a žebřík.

"Pověst říká, že bohdanečtí se účastnili vojenského tažení do Itálie v roce 1158 s vojsky Vladislava II. a jako první tehdy zdolali milánské hradby a na památku toho dostali do znaku žebřík. Je to skutečně jenom pověst, protože jak žebřík, tak šachovnice jsou znaky bývalých vlastníků Bohdanče. Spíše bych se zmínila o symbolice bohdanečského znaku. Kromě té šachovnice a žebříku je ve znaku anděl, koruna a orel a to jsou symboly, které symbolizují lásku, moc a sílu. Náš znak je velmi výpravný a hezký a jsme na něj hrdi."

Znak Bohdanče
Jak dodala starostka Květoslava Jeníčková, život lázní a města je propojen - jedno by nemohlo existovat bez druhého. A proto se radnice snaží posilovat lázeňský charakter města. Nadstandadní péči věnuje veřejné zeleni, čistotě města a bezpečnosti. Dokonce chystají zásadní přestavbu náměstí, které je dnes v podstatě křižovatkou.

"Ta se změní na křižovatku okružní, uprostřed bude velká fontána, která bude symbolem lázeňství a na motiv kruhu naváže i další architektonická koncepce, která změní parter náměstí - bude tam kolonáda, další doprovodné fontány a očekáváme, že každý, kdo přijede do města, tak už při vjezdu na náměstí si bude vědom toho, že je v lázeňském městě."

Lázně jsou největším zaměstnavatelem ve městě. Tím druhým je armáda. Pak je tu řada místních firem a díky tomu je ve městě ve srovnání s okolím mimořádně nízká nezaměstnanost - kolem 4 procent. K tomu zřejmě přispívá i blízkost stotisícových Pardubic, se kterými jsou Lázně Bohdaneč spojeny trolejbusovou dopravou i cyklistickou stezkou. Za posledních deset let výrazně vzrostl počet obyvatel. Dnes mají Lázně Bohdaneč 3200 stálých obyvatel, ale ještě před deseti lety to bylo o 1000 méně.

"Je to významný nárůst, který se odehrál především vlivem, že ve městě byla umístěna sovětská okupační posádka a po jejím odchodu tady zůstaly domy, které po opravě sloužily jako byty. Do města se nastěhovala řada mladých rodin a i věkový průměr našich občanů je velice nízký. Takže my se pyšníme tím, že jsme město mladé, že se tady rodí spousta dětí a že vlastně ten nárůst počtu obyvatel je zcela mimořádný."

Loni oslavili bohdanečtí desetileté výročí odchodu sovětské armády happeningem. Před místní školu umístili torzo růžového tanku. Jak uvedla starostka Květoslava Jeníčková, tam, kde v době pobytu sovětské posádky stála vojenská lafeta, si dnes hrají děti. Město se snaží vyjít svým obyvatelům vstří a pořádá pro ně řadu kulturních akcí. V listopadu se pak mohou těšit také na vítání svatého Martina na bílém koni a na silvestra bude velký ohňostroj.


Více o Lázních Bohdaneč se dozvíte na webových stránkách

www.spas.cz

www.mediabohemia.com

nebo www.llb.cz

10
50.076084100000
15.680405600000
default
50.076084100000
15.680405600000