Do krytu! Třeba do Folimanky

Foto: Alžběta Němcová
0:00
/
0:00

Slovo kryt patří k těm, která si spojujeme především s historií. S kryty se ale můžeme setkat dodnes a některé z nich můžeme dokonce i navštívit. Třeba pražskou Folimanku.

Foto: Alžběta Němcová
Kryt je udržovaný, osvětlený, vytápěný, v dobrém technickém stavu a nachází zhruba 20 metrů pod zemí. Celá konstrukce je tvořena betonovými bloky. Vedou do něj pancéřové dveře, jeden hlavní vchod, dva nouzové východy a několik nouzových výlezů, popisuje Jan Mikeš, pracovník krizového řízení městské části Praha 2:

"Kryt je veliký třináct set metrů plochy. S tím, že se do nich vejde dvanáct set šedesát lidí, s obsluhou dvanáct set osmdesát lidí. Z důvodu psychiky je ten kryt plánovaný na tři dny ukrytí. V té době pracují na povrchu krizové štáby, které připravují jiná evakuační místa. Tento kryt je vytvořený důlní technikou, to znamená, že jsou to štoly, které jsou vybetonované a jsou tady místnosti, je tady ošetřovna, jsou tady technické místnosti pro agregát elektrický, pro vzduchotechniku, pro vklady různých zařízení, filtrů. Studny jsou pořád funkční, ale normálně kryt je napojen na vodovodní řád. Studny by se používaly až v té chvíli, kdy by přestala být dodávka vody. Ta voda je nepitná, tady by se to zavezlo vodou pitnou a studny jsou používané na chlazení, na splachování, na mytí, na tu technickou záležitost jako užitková voda."

Foto: Alžběta Němcová
Pobyt v krytu je velice náročný na psychiku, proto v něm lidé vydrží nanejvýš 3 dny. Kromě omezeného prostoru necelého metru čtverečného na osobu musí lidé snést i hluk ze vzduchotechniky, která je po celou dobu zapnutá. Kryt byl vybudován na přelomu 50. a 60. let. Náklady v té době činily necelých 6 milionů Kčs. Celou dobu ho spravovala Československá armáda. V roce 1994 byl převeden do správy hlavního města Prahy.

"Kryt civilní ochrany byl postaven k ochraně obyvatelstva před válečnými aktivitami, protože to bylo za studené války, tak to byly válečné aktivity západních mocností s tím, že měl ochránit lidi před radiačním útokem, chemickým útokem a před bombardováním. Nyní slouží k prohlídkám, výstavným činnostem a kulturním aktivitám."

Připraven za 48 hodin

Foto: Alžběta Němcová
Příkladem takových aktivit jsou výstavy streetartového umění, protipovodňová výstava nebo branně výchovné dny pro školy. Kryt Folimanka patří k největším podzemním krytů na území Prahy. V případě hrozícího nebezpečí by bylo možné jej během 48 hodin zprovoznit.

"Protože obyvatel je hodně a nevešli by se do toho jednoho krytu. Na fotkách tady jsou různé typy krytů v Praze, kde je také možnost ukrytí. Jsou od malých po větší, kde v současné době míru jsou třeba parkoviště, nebo tam jsou lezecké stěny a různé zábavné záležitosti, únikové hry."

Kryt byl po dlouhá léta nepřístupný. Teprve v roce 2014 byl otevřen pro veřejnost na základě iniciativy městské části Praha 2 ve spolupráci se Správou služeb hlavního města Prahy.

"Od toho roku 2014 do současné doby sem přišlo přes třicet tisíc lidí se podívat a nás to těší, že je o to zájem. Kryt má svojí vlastní webovou stránku, kde jsou odkazy i na další kryty, krytové hospodářství Prahy."

Kryt je přístupný veřejnosti zdarma vždy jednu sobotu v měsíci mezi 9:00 a 15:00 hodinou.

15
50.067755700000
14.432285430000
default
50.067755700000
14.432285430000