Dokuromán o Bedřichu Smetanovi. Česky se začal učit před čtyřicítkou. Není pravda, že už o něm bylo napsané všechno

Kniha 'Friedrich řečený Bedřich' Mileny Štráfeldové

Friedrich řečený Bedřich. Tak se jmenuje dokuromán Mileny Štráfeldové. Líčí dramatický osud, dobu, i lidi, kteří obklopovali Bedřicha Smetanu. Málokdo ví, že česky se začal učit až před čtyřicítkou. A dodnes nebyly vydány všechny jeho deníky.

Nedávno jsme si připomněli letošní kulatá výročí Bedřicha Smetany. Autorka knihy je naše bývalá kolegyně. A tak se nabízí se otázka, že už snad ani nic nového o Smetanovi napsat nelze.

"Ono se opravdu zdá, že o něm bylo napsáno mnohé, nebo dokonce všechno, ale zdaleka to není pravda, protože do dneška třeba nebyly vydány všechny jeho deníky a až teprve v poslední době vyšla kompletně jeho korespondence, takže donedávna chyběly velmi podstatné prameny k jeho životu."

Milena Štráfeldová | Foto: Agáta Faltová, Český rozhlas

Netypický je už samotný název knížky, Friedrich řečený Bedřich, kde se tam vzala ta němčina?

"Bedřich Smetana byl skutečně křtěný Friedrich, nebo dokonce Friedrik a on prakticky celé svoje školní vzdělání, od první třídy až po maturitu absolvoval v němčině a němčina pro něj byla natolik důležitým jazykem, že si i své osobní, intimní deníky psal německy a dokonce i korespondoval německy se svými manželkami. Takže němčina pro něj byla nikoliv druhý, ale dlouhou dobu první jazyk.

Kniha 'Friedrich řečený Bedřich' Mileny Štráfeldové | Foto: Ikar

Česky se začal důkladně učit až téměř před svou čtyřicítkou, když se vrátil ze Švédska a kdy se tady změnila politická i kulturní situace, kdy se začalo budovat Prozatimní divadlo a on velmi stál o to, aby se zapojil do české kultury. To také znamenalo, že se musel zdokonalit v češtině. Já netvrdím, že česky neuměl, v jeho rodině se s největší pravděpodobností mluvilo česky, ale byla to taková ta obyčejná kuchyňská čeština se spoustou německých slov. Pokud se chtěl pohybovat v jakési lepší nebo dokonce salonní šlechtické společnosti, tak musel mluvit perfektně německy."

Obrovská tragédie. Smetanovi zemřela manželka a tři dcery

Ty ses zmínila o jeho manželkách. Bedřicha Smetanu si lidé spojují hlavně s operami, s Mou vlastí, ale o jeho soukromí se obecně mezi lidmi moc neví. Kolik těch manželek vlastně měl?

Bedřich Smetana | Foto: H. Fiedler, eSbírky – kulturní dědictví on-line, Národní muzeum - České muzeum hudby, CC BY 4.0 DEED

"Měl dvě manželky, ta první Kateřina, byla opravdu jeho veliká láska, byla to klavíristka, bohužel byla těžce nemocná a brzy zemřela. Měly spolu čtyři děti, holčičky a tři z nich také zemřely, Smetanu tak potkala obrovská tragédie, ale už krátce po úmrtí Kateřiny se úplně bláznivě zamiloval do své druhé budoucí manželky, o 16 let mladší Bettiny (měl s ní další dvě dcery). S tou skutečně žil až do smrti, ale nebylo to šťastné manželství, protože to byli dost rozdílní lidé, měli rozdílné povahy, a každý si nakonec žil vlastně sám. Bedřich Smetana alespoň podle svých deníkových záznamů a podle výpovědí pamětníků, kteří viděli hlouběji do toho jeho osobního života, tím nesouladem v manželství velmi trpěl."

Když se řekne Smetana, tak mně napadne taková pomůcka ze školy ohledně zapamatování jeho oper. BraProDaLiDvěHuTaČe. Podle toho jsme se ty opery učili. Měli na jejich vznik vliv například jeho přátelé?

"Nemyslím si, že to byli jeho přátelé, byly to spíš jeho velké hudební vzory, a to byl především Richard Wagner a vedle toho samozřejmě i Franz Liszt, ale Richard Wagner byl pro něj v tu chvíli největším operním vzorem. Nejenom Bedřich Smetana, to bylo obecné mínění, považoval operu za nejvyšší hudební žánr. Ona skutečně spojuje vedle hudby divadlo a výtvarné umění v podobě scénografie, je to skutečně multižánrový obor.

Foto: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

Opera tenkrát představovala něco, co bychom možná dneska mohli srovnat s nějakými představeními megastar, protože lidé si třeba vynutili dvojí opakování předehry. Tak dlouho tleskali, bučeli, hvízdali a mlátili do lavic, až skutečně byla znovu uvedena opera. Já si neumím představit, že dneska by se něco podobného mohlo stát. Stejně tak na opery jezdily celé operní vlaky, z celé země se sjížděli lidé po tisících, aby mohli teda zhlédnout nějakou Smetanovou operu v Prozatimním nebo později v Národním divadle.

Já jsem se nikdy nenaučila tu zkratku, v níž jsou zakomponovány první slabiky těch osmi dokončených oper. Když si člověk vezme, že je to historická opera, že tam je komická opera, francouzská konverzačka, že je tam veliké slavnostní tablo Libuše, tak to je tak obrovský rozptyl, myslím, že se nedá nic podobného najít u kteréhokoliv jiného českého skladatele."

Opery Bedřicha Smetany si můžeme zapamatovat za pomoci prapodivné věty:
Braprodali dvě hutačervi.

To je 8 dokončených oper a navíc 1 nedokončená:

 1. Braniboři v Čechách
 2. Prodaná nevěsta
 3. Dalibor
 4. Libuše
 5. Dvě vdovy
 6. Hubička
 7. Tajemství
 8. Čertova stěna
 9. Viola

Objela jsem všechna místa, kde Smetana žil

Kniha není nejhubenější, dokonce bych řekla, že má hodně stránek, kde jsi čerpala podklady?

"To by bylo asi dlouhé vyprávění, ale je pravda, že jsem se snažila načíst veškerou dostupnou smetanovskou literaturu, což je hodně knih, hodně článků, samozřejmě spousta internetových zdrojů. A taky, ale to dělám vždycky, jsem se snažila obrazit všechna místa, o kterých píšu, abych je opravdu na vlastní oči viděla, abych měla představu, jak vypadala v době, kdy tam Smetana žil, a abych si je tak jako načichala, aby ta kniha byla důvěryhodná."

Jaké období Smetanova život kniha zahrnuje? Je to od jeho mládí do smrti, nebo je tam nějaký stěžení úsek jiný?

Bedřich Smetana | Foto: Jan Mulač, Wikimedia Commons, public domain

"Ta kniha je skutečně biografie klasická v tom slova smyslu, že začíná jeho narozením a končí prakticky jeho pohřbem, i když samozřejmě v té předmluvě a v doslovu se snažím naznačit, čím je nám Smetana dnes. Protože tím, že umřel v roce 1884, tak nastal ten jeho významný druhý život, který trvá do dneška."

On vlastně svá stěžejní díle napsal už hluchý. Jak o tomto období mluvil ve svých denících?

"Samozřejmě, že je prožíval nesmírně těžce, protože to pro skladatele a výkonného muzikanta, klavíristu a učitele hudby byla strašná rána. A pro něj to znamenalo také naprostou existenční nejistotu. On se vlastně těch posledních deset let musel neustále nějak doprošovat peněz, a uskrovňovat se. Měl štěstí, že se ho ujal manžel jeho dcery Žofie, a že mu nabídl jakýsi azyl v Jabkenicích. Takže on tohle snášel velice špatně, a do toho se ještě promítaly jeho velké obavy z toho, že je nejenom hluchý, ale že vlastně začíná ztrácet zdravý rozum, což se nakonec ukázalo i v tom, že zemřel v ústavu choromyslných.

Je to skoro smutné říct, my za tu hluchotu možná můžeme být tak trochu vděční, protože ona ho uzavřela do toho jeho skladatelského světa, a tak napsal ta nejkrásnější díla, která by třeba nevznikla, kdyby se pohyboval v tom běžném denním provozu. Neměl by na ně klid, soustředění a třeba ani tu motivaci, která ho hnala k tomu, aby v té hluchotě si zachránil aspoň tu uměleckou duši."

Ty jsi objela všechna místa, kde Smetana pobýval. Které místo na tebe nejvíc zapůsobilo, a kterou jeho skladbu máš nejradši?

Bedřich Smetana s manželkou Bettinou (1860) | Foto: Wilhelm Rupp, Wikimedia Commons, public domain

"Já bych řekla, že se mi líbila spíš ta menší místa. Nikoli třeba ta známá Litomyšl, byť je krásná. Hodně se mi líbilo v Jindřichově Hradci, hodně se mi líbil zámeček Růžkovy Lhotice, hezky je v Obříství, odkud pocházela ta jeho druhá žena Bettina. A pokud jde o skladby, já nejsem velký milovník opery. Mám nesmírně ráda Mou vlast, asi jako skoro všichni, koho znám, ale protože jsem dost poslouchala hudbu, když jsem tu knížku psala, tak jsem se opravdu zaposlouchala do jeho klavírního komorního díla. A nesmím zapomenout na jeho Trio g moll, a dva houslové kvartety, ty jsou prostě úžasné," dodala závěrem Milena Štráfeldová, autorka knížky Friedrich řečený Bedřich.

Jindřichův Hradec | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International
klíčové slovo:
spustit audio

Související

 • Česká fortissima ušima Lukáše Hurníka

  Rok 2024 je rokem české hudby. Lukáš Hurník při této příležitosti přiblíží nejzajímavější skladatele a jejich díla.

 • České knihy, které musíte znát

  Kafka, Čapek, Kundera, Havel – to jsou celosvětově známá jména. Jak je to s dalšími? Nakolik jsou čeští autoři překládaní v zahraničí? Najdete v knihkupectví v Berlíně…