Drobil - zelený či modrý ministr?

Václav Klaus a Pavel Drobil (vpravo), foto: ČTK

Prezident Václav Klaus našel po dlouhé době společnou řeč s ministerstvem životního prostředí. Zatímco s někdejším šéfem resortu za Stranu zelených Martinem Bursíkem se nemohl ani cítit, tak se současným ministrem Pavlem Drobilem proběhla úvodní společná schůzka ve více než přátelské atmosféře. V této souvislosti se nabízí otázka, zda nebude mít ministerstvo životního prostředí obrazně řečeno spíše modrý než zelený nátěr.

Václav Klaus a Pavel Drobil  (vpravo),  foto: ČTK
Nad oboustrannou přízní prezidenta republiky a nového ministra životního prostředí poněkud pozdvihl obočí programový ředitel Hnutí Duha Vojtěch Kotecký, který to však nepovažuje za zásadní věc ekologické problematiky.

"V souladu s názory pana prezidenta nebyl žádný ministr životního prostředí zatímco teď se zdá, že tam je nějaký soulad. To však je ta ideologická debata, která není moc důležitá. Zásadní bude se zaměřit na řešení konkrétních problémů a zákonů."

Právě soulad ekologických a ekonomických zájmů chce ministr Drobil ve své funkci max. prosazovat.

"Chci aby MŽP bylo chápáno jako ministerstvo pro život v této zemi. Není možné vytrhnout jeden aspekt našeho života, v našem případě ochranu životního prostředí, ovzduší atd. z ekonomické reality naší země."

Vojtěch Kotecký,  photo: www.hnutiduha.cz
Podle Koteckého z Hnutí Duha se nástup Drobila nesl ve zbytečně konfrontační rovině.

"Ministr nasadil od začátku válečnou rétoriku, ve které říká, co změní, s čím skončí, koho vyhodí, místo aby představoval konkrétní návrhy, jak bude řešit konkrétní problémy. Občané spíše očekávají návrhy zákonů, než aby vedl debatu o ideologiích, profesionalitě, odzeleňování apod."

Drobil však s tímto hodnocením jednoznačně nesouhlasí.

"Já si nepamatuji, že bych někdy říkal koho vyhodím. Také jsem nezačal vést debatu, že budu něco odzeleňovat. Nevymyslel jsem si ani titulky zelený nebo modrý ministr. Já říkám normální ministr - ani zelený, ani modrý."

Přestože Pavel Drobil nechce vnášet do otázek životního prostředí nějakou ideologii, od koncepce jednoho ze svých předchůdců - Martina Bursíka - se výslovně distancoval.

Foto: Evropská komise
"Uvedu to na konkrétním příkladu, který se týkal nakládání s odpady. Na MŽP bylo ministrem Martinem Bursíkem velmi prosazováno skládkování. Oproti tomu byly znemožněny projekty spaloven, které se budou teď realizovat v Karviné a Plzni. S tím souvisí nakládání s biomasou, kde byl ideologicky upřednostňován jeden směr. To byl i velký problém vzhledem k našim závazkům k EU. Tato předpojatost nás bude stát řádově stovky milionů korun."

Nový ministr životního prostředí také závěrem doplnil svůj výrok z kongresu ODS, který mu jeho kritici pokaždé připomenou, že bude dýchat pro český průmysl.

"Ta věta je vytržená z kontextu. Já se k ní hlásím, ale doplnil jsem jí o větu, že zároveň donutím český průmysl, aby dýchal tak, abychom mohli dýchat i my ostatní."