EU, ČR a přechodná období

Země, které kandidují na členství v Evropské unii, mají možnost prostřednictvím takzvaného přechodného období pozvolněji sladit svoji legislativu se zákonodárstvím Evropské unie. Česká republika se rozhodla zříci se několika žádostí o přechodná období, aby usnadnila finále jednání o přistoupení k Evropské unii. Informace má Vilém Faltýnek:

Evropská komise evidentně stupňuje tlak na kandidáty, aby se zbavovali žádostí o přechodná období. Usnadňuje to rozvrstvení uvnitř skupiny kandidátských zemí. "Pokud kandidátská země prohlásí, že akceptuje legislativu Evropské unie beze zbytku, a prokáže, že je schopna ji aplikovat, může postupovat velmi rychle," řekl Eneko Landaburu, generální ředitel v EK odpovědný za rozšíření. Zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Milan Friedrich k tomu uvádí:

"Zdroje z Evropské komise uvádějí, že žádosti o přechodná období redukují rovněž vlády v Polsku a v Maďarsku. Změna postojů vyplývá z toho, že vstupní rozhovory se přesunuly do rozhodující fáze, ve které musejí kandidátské země své žádosti věcně obhájit."

Praha například netrvá na odkladu liberalizace trhu s elektřinou. V oblasti daní nežádá už o dočasně nižší dan z přidané hodnoty na telekomunikační služby a menší spotřební daně na pohonné hmoty. Česká republika se také zříká dočasných úlev v oblasti životního prostředí - soudí, že je schopna do vstupu aplikovat například směrnici o ochraně vod před znečištěním dusičnany nebo přistoupit k projektu integrované celoevropské ochrany vzácných biotopů Natura 2000. Mluvčí ministerstva životního prostředí Rita Gabrielová vysvětluje, co bude v této oblasti konkrétně znamenat, vzdá-li se Česká republika přechodného období.

"V případě Natury 2000 se stane to, že budeme muset mnohem víc a razantněji bez dostatečných finančních prostředků vyhodnotit všechna území chráněná v České republice, zhodnotit je finančně, získat kompletní přehled, kteří živočichové, které chráněné rostliny tam jsou, udělat detailní dokumentaci, a to že jsme se tady vzdali, konkrétně v této oblasti, přechodného období, to znamená, že ti lidé budou pracovat dnem i nocí za velmi malý peníz."

Při úvahách o tom, o jaká přechodná období při jednání o vstupu do Evropské unie bojovat a o která nikoli, je třeba především myslet na budoucnost, nikoli jen na okamžitý úspěch vyjednání. Vláda proto stahuje jen ty žádosti o přechodná období, u nichž není stoprocentně přesvědčena, že jsou nevyhnutelná, řekl v neděli večer v Bruselu premiér Miloš Zeman.