Evropský parlament přijal rezoluci k České republice

Evropský parlament chce přijmout nové země do Evropské unie v roce 2004. Tento požadavek obsahuje rezoluce k rozšíření, kterou poslanci přijali ve středu ve Štrasburku. Parlament schválil také rezoluci k České republice. Podrobnosti má Josef Kubeczka.

Zmíněná rezoluce se nijak nezmiňuje o jihočeské jaderné elektrárně Temelín, ačkoliv o to někteří poslanci žádali. Zamítnut byl návrh dodatku klubu Zelených, který doslova podmiňoval přijetí České republiky do Evropské unie nespuštěním Temelína. Rezoluce však zdůrazňuje nutnost vysokých standardů jaderné bezpečnosti a zkoumání dopadů na životní prostředí, bez zmínky o jakékoli konkrétní elektrárně. Jinak Evropský parlament vyjádřil silnou podporu rozšíření, aby nové země mohly vstoupit do Evropské unie ještě před příštími volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat v červnu 2004. Komisař Günter Verheugen, který diskusi v parlametu sledoval, uvedl, že jednání s kandidáty vstupu se dostalo do rozhodující fáze:

Komisař Günter Verheugen
"V jednání se zeměmi střední a východní Evropy o členství v Unii vstupujeme do nové etapy. Začínáme jednat o přechodných obdobích, o které tyto státy žádají. Klíčový bude pro toto jednání příští rok", řekl Günter Verhaugen.

Ohledně tzv. Benešových dekretů rezoluce vítá ochotu české vlády zkoumat zákony a tyto dekrety z let 1945 a 1946, které jsou nadále v platnosti, aby se zjistilo, zda odporují platnému právu Evropské unie. Podle českého velvyslance při Evropské unii Libora Sečky je tato formulace jistým nedorozuměním, protože česká vláda se takto konkrétně nezavázala. Rezoluce vyzývá českou vládu, aby zahájila "okamžitý program k zajištění nezávislosti a účinnosti soudnictví" a aby zajistila "transparentnost regulace, pokud jde o politickou nezávislost audiovizuálních médií". Parlament vyjadřuje potěšení nad tím, že česká vláda reagovala na loňskou kritickou hodnotící zprávu Evropské komise urychlením harmonizace legislativy. Žádá ovšem, aby se věnovala větší pozornost přejímání a aplikaci předpisů o ochraně životního prostředí. Za "problematickou" považuje snahu vlády odložit liberalizaci telekomunikačního trhu do konce roku 2002. Dva odstavce jsou zasvěceny postavení romské menšiny - Evropský parlament chválí vládu za její úsilí, v komentáři však konstatuje, že zatím nepřináší valný efekt. Rezoluce také žádá, aby česká vláda i Evropská komise věnovaly "naléhavou pozornost" problémům sexuální turistiky, dětské prostituce a obchodování se ženami v oblasti podél hranice s Německem. Všímá si rovněž pozitivního makroekonomického vývoje v České republice a vítá zahájenou restrukturalizaci a privatizaci bankovnictví.