Exekutoři poslali děti z Roudnice do Argentiny

Českou veřejnost velice zaujal - a v drtivé většině silně pobouřil - příběh dvou dětí, které byly minulý týden za asistence soudních vykonavatelů a policie odvezeny z Roudnice nad Labem do Argentiny. Děti a jejich psychický stav jsou v tomto příběhu prokazatelnou obětí. Určit viníka situace je ale velice těžké, ne-li nemožné. Pokusme se alespoň o její nástin.

V Roudnici nad Labem se minulý týden odehrál příběh, který sice není v České republice precedentem - novým prvkem tohoto případu byla jen následná přítomnost televizních kamer.

Několik měsíců předtím se už totiž stalo, že otec, kterému bývalá manželka navzdory soudním rozhodnutím dlouhá léta upírala právo stýkat se synem, se domohl kontaktu s ním za pomoci soudního vykonavatele. Už tehdy se objevily výhrady, že dítě přece není kus nábytku, o který se lze přetahovat a poslat si pro ně exekutora s policisty. Jenže tento způsob výkonu soudních rozhodnutí už ve hře asi zůstane, jen se snad časem aspoň trochu upřesní a zjemní pravidla jeho použití. Případů, kde se jeden z rodičů, většinou otec, nemůže celá léta domoci práva na kontakt s dítětem, je spousta. Poškozeným je obvykle nejen tento rodič, ale také dítě. Zároveň se v Česku začal skloňovat dosud málo známý pojem "syndrom zavrženého rodiče" pro případy, kdy si dítě nemůže utvořit vlastní vztah k rodiči, s nímž se přímo nestýká a pouze je o něm negativně informováno druhým rodičem.

Když v takových případech nepomáhaly pokuty a výstrahy, objevil se na scéně exekutor. A ten - i když za pomoci paní ze sociálky, sehrál jednu z důležitých rolí i v Roudnici nad Labem, kde jde navíc o příběh s mezinárodním prvkem. V roce 2002 Marcela Krajníková přivezla z Argentiny do Česka své dvě děti. Tvrdí, že s písemným souhlasem jejich otce, argentinského občana. Podle jeho zástupce ale šlo o souhlas časově omezený. Po vypršení limitu se tedy podle mezinárodních úmluv pobyt dětí v Roudnici stal nelegálním a i české soudy ho kvalifikovaly jako únos. Nicméně uběhly čtyři roky a děti se svému otci nejen zřejmě odcizily, ale také ztratily možnost komunikace s ním, protože ani jedno z dětí nemluví španělsky, zatímco otec nemluví česky.

A minulý týden si pro děti přišli soudní vykonavatelé. Se šestiletou dcerou se matka podle popisu svědků stihla ve vyhrocené atmosféře aspoň rozloučit, i když si dítě nemohlo s sebou vzít své věci. Pro devítiletého hocha si exekutoři dojeli na školu v přírodě a odvezli ho rovnou na argentinskou ambasádu bez možnosti kontaktu s matkou. Ta se pak pokusila proniknout na velvyslanectví a zmocnit se dcery. Neuspěla a děti byly odvezeny do Argentiny - tedy tam, kde bylo jejich poslední bydliště určeno souhlasem obou rodičů, což bylo ovšem před čtyřmi lety.

Ministerstvo práce a sociálních věcí postup soudu a chování exekutorů odsoudilo.

"Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje násilný převoz dětí Krajníkových do Argentiny za porušení dětských práv. Je zcela nepochybné, že děti jsou tímto postupem vystaveny psychické újmě a nesnesitelné situaci, a že si ponesou následky takového násilného postupu po celý život," říká mluvčí ministerstva Kateřina Beránková a dodává: "Ministerstvo práce a sociálních věcí bude společně s ministerstvem spravedlnosti usilovat o to, aby soudy při provádění mezinárodní úmluvy posuzovaly vždy jednotlivé případy individuálně a především s ohledem na nejlepší zájem dětí. Opravdu je velmi nutné, aby vždy se bralo v potaz to, zdali ten či onen postup nebude mít vliv na dětskou psychiku."

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Petr Dimun slibuje, že jeho resort celou záležitost prošetří:

"Z ustanovení Haagské úmluvy o mezinárodněprávních aspektech únosů dětí, která jasně stanovuje, že v tomto případě musí být ty děti navráceny na území, z kterého byly - v uvozovkách - uneseny, v tomto případě tedy soudy postupovaly v souladu s touto úmluvou. Nicméně otázkou je, zdali postupovaly dostatečně rychle. A za druhé - otázka postupu soudního vykonavatele, který podle informací médií, které byly přítomny tomu samotnému výkonu rozhodnutí, tak postupoval velmi neeticky. Neumožnil jednomu z dětí ani styk s matkou, popřípadě dokonce ani přípravu nějakých věcí na odcestování do Argentiny. To všechno jsou otázky, které je třeba zodpovědět, a které ministerstvo, jednak z důvodu průtahů a jednak z důvodu postupu soudního vykonavatele, v současné době šetří."

Jak se nyní mají děti v Argentině, není známo, otec nebere telefon a český zastupitelský úřad podle jeho vyjádření není oprávněn se ve věci angažovat. Nicméně, proč věci zašly tak daleko, že soudy nebyly schopny po celá léta naložit s případem tak, aby byly co nejméně poškozeny děti, po tom se v současné době pátrá. A o dalším vývoji se Radio Praha bude snažit vás co nejdříve a nejpřesněji informovat.