Ministr zahraničí nabídl pomoc matce dvou dětí odvezených do Argentiny

Marcela Krajníková, foto: ČTK

V úterním vydání našeho pořadu jsme vás seznámili s příběhem dvou dětí, které byly tento měsíc soudními vykonavateli a za asistence policie v Roudnici nad Labem odejmuty matce a předány otci, aby s nimi mohl odjet do Argentiny. Tehdy jsme vám slíbili, že vás budeme informovat o dalším vývoji. Zde jsou další fakta k případu.

Marcela Krajníková,  foto: ČTK
Už téměř dva týdny na předměstí Buenos Aires pobývají dvě děti, narozené ze svazku argentinského otce a české matky. Je to pro ně nová a podle všeho ne moc lehká situace. Podstatnou část života strávily v Roudnici nad Labem. Matka je do Česka přivezla v roce 2002, když bylo jejímu synovi pět let a holčičce pouhé dva roky. Děti nemluví španělsky, jejich otci je cizí čeština. Podle Haagské úmluvy o mezinárodněprávních aspektech únosů dětí měly být Lucas a Sofie zřejmě vráceny do svého argentinského bydliště hned poté, co vypršel souhlas jejich otce s tím, aby nadále pobývaly mimo domov. Rozhodnutí soudů a jeho realizace se ale dočkal až po čtyřech letech.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Petr Dimun před několika dny konstatoval, že soudy postupovaly v souladu se zmíněnou úmluvou a slíbil, že jeho resort prošetří, zda postupovaly i dostatečně rychle. Záhy reagoval vyjádřením pro Českou televizi, které doslovně znělo: "Zjistili jsme, že k průtahům nedošlo, a to ani u jednoho ze soudů, snad s mírnou výjimkou Nejvyššího soudu, kde bylo mírné zdržení."

Ředitelka odboru rodinné politiky a sociální práce na ministerstvu práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová si ale myslí, že navzdory naplnění litery haagské úmluvy čtyřletý skluz posunul kauzu úplně jinam:

"Smysl té úmluvy byl navrátit děti do původního prostředí co nejdříve právě proto, aby jejich trauma z odloučení od toho prostředí, kde jsou zvyklé, bylo co nejmenší. Tohle, myslím si, že by soudy, které s tou úmluvou zacházejí, by měly mít vždycky na mysli. A také je třeba ale vědět, že ta úmluva má být především ve prospěch dětí. Tam je článek 13, který říká, že se dítě nemusí navracet do příslušného státu, pokud mu ten návrat způsobí nějakou psychickou nebo fyzickou ujmu nebo ho dostane do jinak nesnesitelné situace. Já tady nebudu soudit, jestli ty děti obecně patří více do Argentiny nebo více do České republiky. Domnívám se, že smysl té úmluvy by byl samozřejmě naplněn, kdyby české soudy hned, vzápětí po tom, co matka přivezla děti sem, je navrátil do Argentiny. Potom bychom tomu asi nemohli nic vytýkat. Ale v době, kdy tady ty děti byly čtyři roky, naprosto se asimilovaly, tak jsem pevně přesvědčena o tom, že soudy měly povinnost zkoumat v tomto případě míru toho, jak si tady ty děti zvykly. Měly tam určitě nařídit znalecký posudek z oboru psychologie, který by zjistil, jak jsou tady ty děti zvyklé, do jaké míry jsou zvyklé na matku, co si myslí o svém otci, kterého příliš neviděly atd. a podle toho se zařídit."

Matku obou dětí Marcelu Krajníkovou za přítomnosti českého velvyslance v Argentině Františka Padělka v pátek přijal ministr zahraničí Cyril Svoboda.

"Paní Krajníkové byla nabídnuta pomoc s ubytováním v případě, že přiletí do Buenos Aires, byla jí nabídnuta tlumočnická pomoc v kontaktu s orgány v Argentině a případná právní pomoc. Nezanedbatelným příspěvkem by možná také mohla být výuka češtiny pro její děti ze strany českého učitele, který v Buenos Aires žije,"řekl nám Richard Krpač z tiskového odboru ministerstva zahraničí a na naši otázku, zda se může česká diplomacie angažovat i v kontaktu se sociálními pracovníky, případně soudy v Argentině, odpověděl kladně: "Již teď dle vyjádření pana velvyslance Padělka česká ambasáda je v kontaktu jak s argentinskými úřady, tak i s otcem a dětmi, a ze všech stran zatím máme signály, že ta spolupráce by mohla i do budoucna fungovat."