Novela by měla urychlit případy dětí unesených jedním z rodičů do ciziny

Mezinárodní únosy dětí - to bylo téma dvoudenní odborné konference v Praze. Na její úvod ministr spravedlnosti představil novelu zákona, která má výrazně urychlit rozhodování o dětech, které jeden z rodičů odveze do ciziny.

Soudy by měly rozhodovat o tom, zda se dítě musí vrátit do země původního bydliště, či zda existují důvody, proč by se vrátit nemělo a to vše do šesti týdnů. Dosud to trvá několik měsíců a výjimkou nebyly ani roky, což je v životě malého dítěte dlouhá doba.

Nedávno jsme informovali o případech Natálie Baraové a Marcely Krajníkové. Šestiletou Sáru Barao vydal český soud na začátku roku otci do Portugalska. Dívka to však těžce nesla a portugalský soud ji nakonec vrátil do Česka. Syn a dcera Marcely Krajníkové naopak museli zůstat u otce v Argentině. I kancelář obhájce práv uznala, že to byl mezinárodní únos.

Za jeden z důvodů, proč řešení případů mezinárodních únosů dětí trvá dlouho, označil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil to, že dosud tyto případy rozhodovali soudci bez speciálního školení, s minimálními zkušenostmi s příslušným mezinárodním právem. To by se mělo změnit.

"Bude zřízen jeden speciální senát, který bude řešit všechny problémy, které se týkají mezinárodních únosů dětí v celé republice. Vznikne tým specialistů. Půjde asi o 6 soudců. Budou existovat dva Senáty v Brně a to jak v první, tak v druhé instanci."

Ministr Pospíšil chce také sjednotit podmínky, za nichž by se dítě nemuselo do země původu vracet. Dosud se hodnocení podmínek liší podle toho, který znalec posudek zpracovává. Mezinárodními únosy dětí by se měla zabývat zhruba desítka soudců z různých krajů, kteří budou na tuto problematiku speciálně vyškoleni. Je také třeba, aby dobře znali tzv. Haagskou úmluvu o právech dítěte. Tu zatím podepsalo kolem 80 států světa. To vše by mělo jednání urychlit, říká poradce ministra a autor návrhu novely Jiří Grygar.

"Měly by být nastaveny jasné limity, parametry, jak by řízení mělo probíhat, abychom byli schopni dodržet daný limit, aby docházelo k pokud možno, co nejrychlejšímu navrácení dítěte do jeho státu původu, aby mohlo být řádně rozhodováno o úpravě styku mezi rodiči."

Dosud v Česku mezinárodní únosy dětí řeší po praktické stránce Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. V roce 2006 řešil sedm žádostí o návrat dětí do Česka a 11 žádostí o návrat z Česka do jiných zemí. Na Úřad si opakovaně stěžovaly některé matky dětí, mimo jiné Natálie Baraová a naposledy Monika Bednářová, jejíž dceru a syna unesl v srpnu kyperský manžel do Spojených arabských emirátů. Obě matky nezávisle na sobě označily jednání úřadu jako neprofesionální. Ministerstvo na jaře chyby ve fungování úřadu přiznalo a už rok marně hledá nového ředitele.