Česko chce lépe hájit práva dětí ze smíšených manželství

r_2100x1400_radio_praha.png

Šestiletá Sára Baraová, kterou její matka musela začátkem roku vydat otci do Portugalska, se vrací do České republiky. Soudně stvrzenou dohodou rodičů tak prozatím končí jediný případ, kdy se dítě vrátilo české matce. Mezinárodních sporů o děti, doprovázených srdceryvnými scénami, je ale víc.

V úterý byla šestiletá Sára předána matce. Zatímco na západ Evropy holčičku poslal český soud, o jejím svěření opět do matčiny péče rozhodla před dvěma týdny portugalská justice. Natálie Baraová v lednu souhlasila s tím, aby její dítě odjelo s otcem. Hrozba zásahu exekutora tak přesvědčila matku, nikoliv ale její dceru. Předávání se neobešlo bez tahanic a pláče, navíc za přítomnosti televizních kamer. V Portugalsku pak dívka odmítala jíst a neustále plakala, až si vynutila ústupek otce i tamního soudu: "Můj manžel i soudkyně to podepsali, že Sára se vrací se mnou do Prahy, takže Sára zůstane v mojí péči." Za otcem bude létat o svátcích a prázdninách.

Není však výjimkou, když český soud pošle do ciziny dítě, které v zemi druhého z rodičů léta nebylo a neovládá místní jazyk. Matky nejsou bez viny, pokud odvezou dítě proti vůli otce a zákon může jejich počínání kvalifikovat jako únos. Při napravování situace ale české soudy podle předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičkové příliš nehledí na to, jakou újmu tím způsobí dítěti. Jejich rozhodování dokonce označila za "týrání dětí systémem na jejich ochranu". A pokud se české soudy odvolávají na haagskou úmluvu o právních aspektech mezinárodních únosů dětí, podle Vodičkové zapomínají na ustanovení, že dítě se nemá vydávat, když mu tím hrozí psychická újma: "Dokonce to tam ta úmluva zakazuje. Takže naopak ta úmluva je velice vůči pocitům - a tomu co to dítě prožívá - citlivá. Ale bohužel byla velmi necitlivě vykládána tak, že prostě se má postupovat s největším urychlením a dítě navrátit do místa obvyklého bydliště."

Praxe by se ale měla začít měnit. Začátkem února bylo zveřejněno loňské rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle něhož mají české soudy posuzovat tyto případy mnohem pečlivěji.

A angažovat se začínají i úřady. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jiřího Sezemského se šéf resortu Petr Nečas mimo jiné podívá na činnost kritizovaného Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který má vypracovat koncepci svého dalšího působení. "Zároveň začal zřizovat skupinu odborníků, kteří budou u soudů hájit práva dětí. Budou to vlastně psychologové, právníci a další odborníci," doplnil mluvčí.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil zase vytvořil skupinu složenou ze dvou soudců, právničky Nadace Naše dítě a zástupce resortu práce a sociálních věcí. "Chtějí vytvořit manuál pro soudy v oblasti týkající se mezinárodních únosů,"říká o cílech této skupiny mluvčí ministerstva spravedlnosti Zuzana Kuncová.

"Dále dohlédnou na vytvoření letáku, který by měl sloužit jak úřadům, tak občanům, a který by měl upozorňovat na rizika, která jsou spojena se sňatkem s cizincem v oblasti rodinného práva. Další leták by měl být na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí a mel by informovat občany České republiky, jak v daném státě postupovat, pokud se dostanou do kritické situace." Za vůbec nejdůležitější krok v tomto směru ale Zuzana Kuncová označila školení soudců v dané problematice, které má začít v červnu. A na září chce resort spravedlnosti dokonce svolat mezinárodní konferenci.