Federální Evropa - Ano či Ne

V Praze se mezi 8. - 10. březnem konala mezinárodní konference evropských anti-federalistů. Od kolegy Mikuláše Kroupy se dozvíte, jaké jsou názory některých evropských intelektuálů na vstup České republiky do Evropské unie. Ztratí Česká republika vstupem do Evropy svojí národní identitu? Je Evropská unie demokratickým seskupením nebo v ní platí, že větší země vládnou těm ostatním?

Dva dny diskutovali zástupci občanských iniciativ ze zemí Evropské unie, kteří kritizují plány na federální uspořádání Evropy, tak jak byly nastíněny Maastrichskou smlouvou. Cílem březnového evropského kongresu bylo vzbudit kritickou diskusi proti evropskému federalismu tedy proti vytvoření jednoho územního celku - super státu jménem Evropa. Jelikož na semináři chyběli zástupci opačného názoru, tedy evropští federalisté, diskuse měla spíše charakter kampaně proti Evropské unii. Jedním z nejžhavějších obvinění se stalo tvrzení britského spisovatele Langera Bella, autora knížky "Nepoutejme si podané ruce" a to, že Evropská unie není demokratickým uskupením.

Evropská unie
"Evropská unie se ocitá v demokratickém vakuu, protože neexistuje evropský lid. Démos totiž znamená v řečtině lid. Nemáme jednotný jazyk, jednotné termíny, neexistuje společné národní vnímání. Evropská unie nezaručuje stejné podmínky všem členským zemím. Národy si musí vládnout sami a s ostatními zeměmi si podat ruku ke spolupráci, ale ne si je navzájem poutat. Každá země má právo si zvolit otázky a témata na kterých bude spolupracovat se svými sousedy, nikdo by mu neměl diktovat, co má dělat. Zemím Evropské unie se stává, že najednou zjistí, že musí dělat něco, co nikdy nechtěli a co je v rozporu s tím, co jim bylo v počátcích slíbeno. České republice, která se chystá vstoupit do Evropské unie, nelze poradit, jak si vydobýt místo v Evropě a jestli vůbec vstoupit do Evropské unii. Je to jako byste chtěl radit mladému člověku, který se chce ženit. Těžko vás poslechne. Musíte si všímat, co vlastně po vás Evropa chce, jestli jste ochotni její podmínky přijmout." O demokratickém deficitu v Evropské unii hovoří i příznivci federální Evropy. Obě strany se však liší ve způsobu, jak neprůhledné mechanizmy v Evropské unii řešit. Federalisté chtějí posílit pravomoc Evropského parlamentu, potvrdil to publicista Roman Joch, člen občanského sdružení evropských federalistu v České republice. "Odpůrci federalismu mají v něčem pravdu. Častokrát rozhodování EU je velmi neprůhledné. Proto jak demokratické mechanizmy posílit je dát větší pravomoc demokraticky zvolenému Evropskému parlamentu, což antifederalisti odmítají. Jejich kritika je potom hodně laciná." Čestným hostem semináře se stala poslankyně Evropského parlamentu Irka Patricia McKenna ze Strany zelených. Při svém vystoupení obvinila Francii a Německo z nadvlády nad menšími zeměmi v Evropské unii. Země v Evropě jsou podle ní rozděleny do dvou tříd. Do první třídy patří ekonomicky a politicky silné zem, do druhé třídy patří méně průbojné země. "Myslím si, že pokud Česká republika vstoupí do Evropské unie, zaujme místo v zemích druhé třídy. Tam bohužel patří i Irsko ale i další země Evropy. Do první třídy, která vleče za sebou menší země, patří osm zemí Evropy a předsedá jim Francie a Německo. My v Irsku si chceme ponechat právo vlastního rozhodování. Chceme jen spolupracovat s ostatními zeměmi Evropy a ne se nechat kontrolovat německou a francouzskou politikou. Za to bojujeme." Patricia McKenna však není proti rozšiřování a naopak Českou republiku ve vstupu do Evropské unie podpoří. Publicista Rodney Atkinson však Českou republiku varuje a tvrdí, že vstupem se dostane pod nadvládu Německa a ztratí svojí národní identitu. "Já stojím na straně národních států Evropy. Rozděluji lidi na nacionalistické a národní. Věříme v Evropu svobodných národů, protože svoboda je základ demokracie. Evropská unie používá nedemokratické principy, které ničí národní identitu členských zemí. Vezměte si, že Česká republika je například znepokojena otázkou Sudet, nebo Poláci se obávají o osud západního Polska, Evropská unie tyto otázky zruší, aniž by je řešila. Má na to ověřenou technikou volného pohybu osob, evropského občanství, volného obchodu. Česká republika je velmi dobrým příkladem. Mnoho vašich časopisů, novin a dalších médií je koupeno německými společnostmi. Proto nemluvím o Evropské unii, ale o německé Evropě." S tím Roman Joch, člen českých federalistů, rozhodně nesouhlasí. Podle něj musí Česká republika, právě aby si zachovala svojí národní identitu, do Evropské unie. "Tím, že ČR vstoupí do EU obrovsky posílí svůj vliv. Představme si, že žádná EU neexistuje a Evropa zůstane rozdělená na národní státy, tak ČR i když statutárně zůstane samostatná, reálně bude pod obrovským tlakem velmocí z východu Ruska a ze západu hlavně Německa a Rakouska. Proto rozhodně musí ČR zaujmout místo v Evropském parlamentě, kde bude hájit právě svojí národní identitu a bude mít vliv na celou Evropu. Její vliv se mnohonásobně zvýší."