Hledání skrytých zdrojů

0:00
/
0:00

Platy nepedagogických pracovníků ve školství by se v příštím roce neměly snižovat. Ministr školství Josef Dobeš sdělil, že potřebné peníze najde jinde bez toho, že by se navýšil rozpočet jeho resortu. Školské odbory jsou ale ve střehu, protože netuší, kde jejich ministerský šéf našel dosud ukrytý zdroj financí.

Josef Dobeš,  foto: ČTK
Po pondělní schůzce se strážcem státní pokladny Miroslavem Kalouskem ministr Josef Dobeš sdělil, že potřebných 700 milionů dokáže za určitých podmínek nalézt i přesto, že se nezvýší celkový rozpočet jeho kapitoly. Pro klid v resortu mu ani nic jiného nezbývalo, protože školské odbory kvůli tomu dokonce hrozily protesty a nevyloučily ani stávku. Ministr Josef Dobeš řekl, že peníze na platy nepedagogů najde uvnitř resortu:

"Musím najít ve svém rozpočtu zhruba 700 milionů korun na nepedagogy. Vím, že dostanu na sport onu částku, co každý rok chodila z kapitoly Všeobecná pokladní správa od pana ministra Kalouska, což je necelých 300 milionů, a pak mám jednu důležitou položku, u níž budu žádat vládu a sněmovní rozpočtový výbor, aby mi v tomto roce uvolnili ruce, abych si mohl něco předfinancovat a lépe zvládnout zvládl rok 2012."

Ministr Kalousek bývá v otázce rozpočtových kapitol dost neústupný. I tentokrát prohlásil, že finance už jsou dané a jejich rozdělení je otázkou priorit:

Miroslav Kalousek
"Je to otázka priorit. Není jediným řešením, jak například navýšit platy školníků a kuchařek, dostat peníze navíc ze státního rozpočtu. I pan ministr má, byť ve velmi omezené kapitole, položky, které může uznat jako prioritu menší nebo větší, a na základě toho přistupovat k platům kuchařek a školníků. Já mu nic takového nenavrhuji, do ničeho takového ho nenutím, to je jeho odpovědnost."

Hned druhým dechem Miroslav Kalousek potvrdil, že do resortu školství další peníze ze státního rozpočtu neuvolní.

Také podle předsedy Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Františka Dobšíka je rozdělení financí v resortu otázkou priorit. Doufá, že přednostní jsou platy nepedagogických i pedagogických pracovníků. Podrobnější informace zatím nemá:

"Já mám jenom krátkou informaci po telefonu od pana ministra, že příští týden, kdy máme celostátní poradu, pan náměstek nám rozkryje rozpočet dopodrobna, takže budeme znát skladbu, potažmo priority, o kterých se hovoří, a že to určitě nebude negativní. Takže jsem tak napůl optimista."

Optimisticky se může naladit i 42 letošních maturantů, kteří díky přezkoumání maturit nemusí na podzim opakovat zkoušku dospělosti. Žádost o přezkoumání výsledků státních maturit podalo přes 1400 žáků. Nejvíce si stěžovali na didaktický test, kde ministerstvo vyřídilo kladně 13 žádostí o přezkum výsledků. Maturantům se ale nelíbily ani výsledky písemných prací, říká Pavel Zelený, ředitel centra pro přípravu maturit:

"V případě písemných prací se jednalo o slabě přes 400 žádostí, nicméně počet, kterým se vyhovělo, byl zhruba třetinový, to jest 150. Samozřejmě čím větší je při opravování vliv lidského faktoru, je logičtější, že úspěšnost podání bude vyšší. Reálně na tom 'vydělalo' 42 žáků, kterým se změnilo hodnocení z neuspěl na uspěl, to znamená maturitu udělali."

Přezkoumání výsledků také ukázalo, že učitelé známkovali písemné maturity moc přísně, 37 procent přezkoumaných prací bylo hodnoceno špatně.

Pavel Zelený
Ministerstvo školství vybralo 198 spádových škol, kde budou žáci skládat opravné zkoušky společné části státních maturit. Dojezdová vzdálenost od původní kmenové školy ale bude do dvaceti kilometrů. Termín zkoušek úřad stanovil na 15. září, kdy maturanty hned ráno čeká didaktický test z českého jazyka v základní úrovni. Pavel Zelený upřesnil, kolik žáků bude maturitu na podzim skládat:

"Testy pro podzimní termín a pro jarní termín jsou stejně náročné. Bude maturovat zhruba 20 a půl tisíce žáků a samozřejmě budou maturovat v mnohem větším procentu ze základní úrovně než tomu bylo na jaře, protože se jedná o opravné zkoušky."

Výsledky se maturanti dozví před koncem září, aby se ti úspěšní ještě stihli dostat na vysoké školy.