Hodnotící zpráva Evropské komise je pro Českou republiku příznivá

Ramiro Cibrián

Evropská komise v letošní hodnotící zprávě schválené v úterý ve Štrasburku pochválila Českou republiku za pokrok, mnohdy výrazný, prakticky ve všech oblastech, jež mají význam pro její budoucí přistoupení k Evropské unii. Vypíchla zároveň celou škálu nedostatků a vad, které bude třeba urychleně odstranit, má-li Evropská komise v příštím posudku za rok doporučit zemi k ukončení jednání a k uzavření smlouvy o přistoupení. Připravil Josef Kubeczka.

Pokud Česká republika učiní další pokrok směrem ke střednědobé rozpočtové konsolidaci a dokončí provádění strukturálních reforem, měla by být v brzké době schopna se vyrovnat s konkurenčním tlakem a tržními silami uvnitř Evropské unie," praví se ve stěžejní pasáži posudku. Velvyslanec Evropské unie v Praze Ramiro Cibrian proto mohl na úterní tiskové konferenci po setkání s premiérem Milošem Zeman konstatovat:

Ramiro Cibrián na setkání s Milošem Zemanem,  Foto: ČTK
"Pokud se udrží tempo pokroku, dosáhne cíle ukončit vyjednávání do konce příštího roku značný počet kandidátských zemí, včetně samozřejmě České republiky. V takovém případě by se přijetí mohlo uskutečnit v roce 2004."

Premiér Zeman je s hodnotící zprávou Evropské komise velmi spokojen. Vůbec nevětší radost mu prý udělala nenápadná věta, že Česká republika už má tržní ekonomiku:

"Když jsme hovořili s panem velvyslancem Cibrianem, řekl mi, že jedním z důvodů, proč tato věta nebyla obsažena v minulé hodnotící zprávě, kde pouze stálo 'může být považována', byl právě fakt, že naše banky byly v rukou státu, a že tedy nutně nehospodařily podle komerčních, ale podle některých jiných, dejme tomu nekomerčních kritérií."

Ministr zahraničí Jan Kavan soudí, že jsme ve většině kapitol hodnoceni lépe nebo přinejmenším stejně jako v roce 2000:

"Samozřejmě je nutné věnovat zvýšenou pozornost těm věcem, které zpráva kritizuje, což je především nedostatečná administrativní kapacita pro vynucování práva evropského společenství a na to se komise a unie bude soustřeďovat příští rok."

Premiér Miloš Zeman akceptuje všechny výtky obsažené ve zprávě a i on - stejně jako Evropská unie - považuje za jednu z největších slabin to, že Česko nemá zákon o státní službě.

Předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus nepřijímá hodnotící zprávu Evropské komise s o nic větším nadšením, než zprávy minulé. Dokument podle něj není seriózním vyhodnocením Česka, ale "politickým textem s evidentními politickými ambicemi". Václav Klaus v něm nachází obrovské množství absurdit, včetně výtky, že v České republice dosud neexistuje zákon o státních službách:

Václav Klaus
"Každá země má jinak zařízenou definitivu pro státní úředníky a formální hříčka, jestli my takový zákon máme nebo nemáme, o této zemi nevypovídá vůbec, ale vůbec v ničem. Každý rok se urážím, každý rok polemizuji s touto větou před panem velvyslancem. On mi říká: "Já vám dávám zapravdu, já jsem to nepsal, to napsali v Bruselu." Čili nevím, proč se tam tato věc jako důležitá znovu objevuje. Znamená to naprosté neporozumění podstatě toho, o co skutečně jde."

Jak však řekl velvyslanec Cibrian, Evropská komise vypracovává hodnotící zprávy velmi pečlivě a odmítl, že by v nich byly absurdity. I přes výhrady šéfa české Poslanecké sněmovny platí slova předsedy Evropské komise Romano Prodiho, že se nyní "otevřela cesta k mírovému a demokratickému sjednocení evropského kontinentu".