Hornické muzeum v Příbrami získalo unikátní hasičskou stříkačku

Foto: www.pribram-muzeum.cz

Unikátní hasičská stříkačka obohatila expozici Hornického muzea v Příbrami. Je na ní originální nápis s letopočtem 1885 a je to v podstatě jediná historická stříkačka, která se dochovala.

Může se zdát zvláštní, že s hornictvím souvisí také hasičská výzbroj a technika. Před zavedením báňských záchranných sborů však nikdo jiný, kdo by pomáhal při důlních neštěstích, neexistoval. Právě hasiči zachraňovali horníky při katastrofách v dolech, hasili i požáry na povrchu. Do Hornického muzea v Příbrami proto historická stříkačka patří a je to skutečně klenot, říká ředitel muzea Josef Velfl.

"Ta stříkačka je samozřejmě vzácná svým stářím, vznikla v roce 1885. Je vzácná také tím, že se dochovala do dnešních dnů v takřka neporušeném stavu. Je plně funkční, má i originální proudnice. Pyšní se i původními žlutočernými barvami, taková byla tehdejší symbolika Rakouska-Uherska, neboť příbramské doly v té době byly doly státní."

Jak k této stříkačce muzeum přišlo?

"Hornické muzeum Příbram oslovil pan Zdeněk Tůma z Dobříše s tím, že on sám je dobrovolným hasičem a nabízí zdarma hornickou stříkačku, kterou zachránil někdy na přelomu 70. a 80. let minulého století se svým kamarádem Václavem Mášou. Touto cestou se hasičská hornická stříkačka dostala do našeho muzea a my jsme oběma velice vděčni, že naše muzeum takto obdarovali."

Hornické muzeum v Příbrami má přes 40 expozic v historických a památkově chráněných objektech. Ve kterém z nich je hasičská stříkačka?

"Stříkačku jsme umístili do objektu strojovny Ševčinského dolu v Příbrami na Březových horách. Ve strojovně nabízíme expozici přibližující nejslavnější kapitolu v dějinách březohorského stříbro-rudného dolování a sice poslední třetinu 19. století, kdy se zde na Březových horách vytěžilo 97,7 procenta zásob stříbra a olova v rámci celého Rakouska - Uherska. Expozice popisuje tuto slavnou etapu, do které spadá i existence záchranných hasičských sborů, tudíž sem patří i prezentace stříkačky. Právě březohorští hasiči se podíleli na záchraně svých kamarádů v roce 1892, kdy tady došlo k největšímu důlnímu požáru do té doby ve světě. Zahynulo při něm celkem 319 havířů a právě havířští hasiči byli jedni z prvních záchranářů, kteří pomáhali svým kamarádům v podzemí."

10
49.689780200000
14.010103400000
default
49.689780200000
14.010103400000