I v Paříži se děti učí, kde pramení Vltava a jak se žilo za Karla IV.

Foto: Martina Bílá

Tři tisíce žáků v téměř stovce škol se v zahraničí učí vyjmenovaná slova, kde pramení Vltava nebo jak se žilo v českých zemích za Karla IV. Proč se oni a jejich rodiče rozhodli věnovat se jazyku země, kam někteří jezdí už jen na prázdniny? Jak takové vyučování probíhá? A jak vnímají lidé žijící v zahraničí Českou republiku a svou roli v ní? Na návštěvu do České školy bez hranic v Paříži vás zve Martina Bílá.

Foto: Martina Bílá
Tři tisíce žáků v téměř stovce škol se v zahraničí učí vyjmenovaná slova, kde pramení Vltava nebo jak se žilo v českých zemích za Karla IV. Proč se oni a jejich rodiče rozhodli věnovat se jazyku země, kam někteří jezdí už jen na prázdniny? Jak takové vyučování probíhá? A jak vnímají lidé žijící v zahraničí Českou republiku a svou roli v ní? Na návštěvu do České školy bez hranic v Paříži vás zve Martina Bílá.