Iniciativa pro kulturu: Granty na půli cesty

Hlavní město Praha každoročně uděluje granty na kulturní projekty, přidělené peníze ale málokdy odpovídají částkám, které umělci požadují, navíc peníze daňových poplatníků jdou udělovány bez zdůvodnění. Granty hlavního města vyvolaly před týdnem obecnou pozornost kvůli veřejnému vystoupení nespokojených žadatelů: Divadla na Jezerce a divadla Ta Fantastika.

Jan Hrušínský
Před třemi lety Divadelní společnost Jana Hrušínského objevila v Praze Nuslích zajímavý divadelní prostor, rekonstruovala ho a kvalitními komediálními inscenacemi renomovaných režisérů rázem přitáhla pozornost pražského publika.

"Žádali jsme o grant 7,5 milionu korun na jednu sezónu. Bohužel jsme grantovou komisí a především tedy odborníky, kteří v této grantové komisi zasedají, byli odmítnuti. Naším divadlem za poslední 2 roky prošlo 95 tisíc diváků, nepřišel sem ani jeden z odborníků, kteří rozhodují o stovkách milionů korun z peněz daňových poplatníků, z peněz určených na kulturu Hlavního města Prahy,"říká principál společnosti Jan Hrušínský. Z oněch odborníků míří zejména proti teatrologovi Vladimíru Justovi. "Já odmítám, aby kdokoliv, ať je to pan Just nebo jakýkoliv jiný odborník, řekl, že toto je umění a toto umění není. Jak to může dokázat? Já vidím frontu na vstupenky v mnoha pražských divadlech, která nedostala ani haléř podpory, a vidím desítky milionů korun, které putují do divadel, kde se hospodaří tak, že tato divadla končí v katastrofálním dluhu."

V telefonickém rozhovoru Just upozornil, že všechny žadatele o grant posuzoval podle šesti stejných kritérií, mezi nimiž je kromě uměleckých výsledků například i lokální význam:

Vladimír Just,  foto: ČTK
"Pan Hrušínský ve mě vidí nějakého nepřítele privátních divadel, to je naprostý nesmysl. Taky tvrdí, že jsem tam nikdy nebyl, já samozřejmě znám ty jejich věci - ale to není důležité. Důležité je, že naplňují to kritérium, že dělají kulturu v dosti odlehlém místě, zavedli ji tam, diváky si přivedli, zvelebili divadlo, což je něco úplně jiného, než se usadit v centru Prahy a nemuset dávat peníze na reklamu. Takže já osobně jsem zohlednil tenhleten aspekt."

Jestli tomu správně rozumím, vy jste tedy podával nějaký svůj poradní hlas...

"Jeden ze třinácti!"

...jeden ze třinácti a projekt Společnosti Jana Hrušínského jste tedy z těch jmenovaných důvodů preferoval.

"Preferoval, byť podstatně menší částkou, než on žádal, protože si myslím, že divadla vytvářející zisk by měla mít přeci jenom jiné... neodpovídalo to všem těm šesti kritériím, která jsme si stanovili."

Divadlu na Jezerce grantová komise odhlasovala roční grant 350 tisíc korun. Pozornost vzbudil mimořádný čtyřletý grant divadla Činoherní klub ve výši 17 milionů na každý rok. V rozhodování politiků mimo komisi hrála jistě roli tradice divadla i fakt, že v posledních letech získalo řadu uměleckých ocenění. Navíc je na rozdíl od Divadla na Jezerce obecně prospěšnou společností. Jak vysvětluje Yvona Kreuzmannová z Iniciativy pro kulturu, veřejné peníze by měly čerpat především neziskové organizace:

"Zcela upřímně, v kultuře by měly čerpat veřejné prostředky prioritně neziskovky, to znamená občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy a podobně. Jakmile jsou to podnikatelské subjekty, tak se mají řídit pravidlem Evropské unie De minimis, a to pravidlo jasmě říká, že nelze podnikatelskému subjektu udělit veřejnou podporu vyšší než 200 tisíc Euro v průběhu tří let."

Výše podpory Divadla na Jezerce ji překvapila:

"Já si myslím, že i Honza Hrušínský by si velmi zasloužil, aby jeho podpora byla vyšší, přestože tedy je podnikatelský subjekt s.r.o., má nárok na těch zhruba 1 milion 800 tisíc korun ročně, podle pravidel Evrospké unie, a já jsem byla velmi překvapena, že zrovna jemu, který má vynikající výsledky, byly ta finance sníženy,"říká Kreuzmannová.

Žadatelé kritizují netransparentnost rozhodování. Magistrát podle nich nepodává k rozhodnutím žádné zdůvodnění.

"Zatím jsme nebyli seznámeni s ničím, loni všem účastníkům řízení, kteří neuspěli, přišel dopis, ve kterém byla věta: Váš projekt nebyl vybrán pro letošní udělení grantů. Tečka, nečitelný podpis."

Tato nevyhovující situace se ale podle Kreuzmannové vlivem Iniciativy pro kulturu postupně mění.

"Naší snahou bylo, aby ta transparentnost byla dána pluralitou názorů odborníků různých oborů, kteří by třeba byli subkomisí nápomocnou té hlavní grantové komisi. A zároveň jsme doporučili, aby grantová komise byla doplněna o samostatné nezávislé odborníky z jednotlivých uměleckých oborů. Podařil se jenom ten druhý krok, to znamená, že grantová komise už není ryze politická, ale kromě pěti zastupitelů a dvou pracovníků úřadu magistrátu jsou tam také odborníci různých oborů. Nicméně ti odborníci nejsou zárukou plurality názorů v těch jednotlivých oborech, tím pádem ten grantový systém zůstal v půli cesty."

Daleko méně průhledné než klasické granty podle Kreuzmannové i podle Justa zůstává rozhodování města o spolupořadatelství, kde se pohybují podobně vysoké částky jako v grantech na kulturu.