Ivan Klíma oslavil své sedmdesátiny

Sedmdesáté narozeniny oslavil 14. září spisovatel, dramatik a publicista Ivan Klíma. Napsal řadu povídek, románů, novel, publicistických statí i literárních studií, v nichž vyslovuje především odpor proti zmechanizování života, pasivitě a bezpráví. Narodil se 14. září 1931. V letech 1941 až 1945 byl internován v Terezíně. A právě v té době, jak sám po letech vzpomíná, se rodila jeho první spisovatelská díla.... Ivan Klíma vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy češtinu a literární vědu. Po ukončení studií v roce 1956 působil jako redaktor, později zástupce šéfredaktora Literárních listů, od podzimu 1968 Listů. Je autorem knih povídek Má veselá jitra a Moje první lásky, románů Soudce z milosti, Láska a smetí a Milostné léto. Napsal i několik divadelních her, například Zámek, Porota a Franz a Felice a také monografii Karel Čapek. V současné době připravuje i knihu z oblasti literatury faktu.