Jablonné v Podještědí

Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí

Dnes vás Jana Peterková pozve do Jablonného v Podještědí - do jednoho z nejstarších měst na severu Čech - o němž se říká, že je vstupní bránou do Lužických hor.

Nejprve několik historických údajů: Jablonné v Podještědí vděčilo za svůj rozkvět výhodné poloze na obchodní stezce z Prahy do Lužice.Třicetiletá válka ochudila město o mnohé cennosti.ale nejvíce bylo Jablonné postiženo požárem v roce 1788.Tehdy ze sto sedmdesáti domů , stošedesát shořelo, a zničeny byly i další stavební památky.Co je dnes v Jablonném v Podještědí architektonicky nejzajímavější? - na to jsem se zeptala místostarosty městského úřadu Václava Kozlíka.

Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy
Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy,která je nejnavštěvovanější stavbou v Jablonném v Poještědí ,patří k předním památkám barokního umění ve střední Evropě.Katakombami chrámu nás provedl Michal Přívratský:Zdislavina studánka,  foto: Mirek256,  CC BY-SA 3.0 Unported
Jablonné v Podještědí vstoupilo poprvé do české historie rokem 1249, kdy se na darovací listině objevuje jméno Havla z Lemberka.Jeho manželka sv.Zdislava je v římskokatolické církvi uctívána jako ochránkyně rodiny a svatého života. Proslula jako obětavá pěčovatelka o chudé nemocné. Za zmínku stojí, že právě tento týden v litoměřické katedrále sv. Štěpána biskup Josef Koukl vyhlásil svatou Zdislavu z Lemberka patronkou litoměřické římskokatolické diecéze a při bohoslužbě byla část jejich ostatků uložena na katedrálním bočním oltáři sv. Jana Nepomuckého. Ale přenesme se ještě na chvíli do katakomb barokního chrámového kostela sv. Vavřince a sv. Zdislavy .
Hrad Lemberk
Asi dva a půl kilometru od Jablonného je zámek Lemberk s dochovanými památkami čtyř stavebních slohů.Vznikl počátkem 13.století jako strážní pevnost na Žitavské obchodní cestě. Po delší nákladné rekonstrukci je zámek Lemberk, který rovněž připomíná sv. Zdislavu, přístupný veřejnosti. To byl místostarosta městského úřadu Václav Kozlík, který na mou otázku co teď Jablonné - pokud jde o uchování historických památek - řeší, uvedl: Když navštíte Jablonné v Podještědí můžete si prohlédnout ještě letohrádek Bredovských - raně barokní zámeček - kde je stálá expozice o Lužických horách. Ty, jak jsem slyšela v Jablonném několikrát, považují místní za nejhezší hory v Čechách.

10
50.765240300000
14.760394900000
default
50.765240300000
14.760394900000