Jak rekonstruovat podstávkové domy?

Podstávkové domy jsou typické pro část severních Čech, kvůli zubu času i nešetrným opravám ale řada z nich utrpěla. Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska se snaží upozornit na fenomén podstávkových domů a na jejich výjimečnost a také poradit majitelům s šetrnou rekonstrukcí. Na podstávkové domy jsem se zeptala předsedy společnosti Pavla Svobody.

Pane Svobodo, my se máme bavit o "podstávkových domech", můžete na úvod vysvětlit, o jaké domy jde?

"Začnu asi tím, co je to podstávka. Je to důmyslná a zároveň jednoduchá dřevěná nosná konstrukce, která se skládá ze sloupků, lyžin a šikmých pásů. Tato konstrukce podepírá patro a je taky výrazným dekorativním prvkem.

Stáří podstávkových domů je sporné. Hrázděnou konstrukci patra podepřeného podstávkou známe už z 16. a 17. století. Předpokládáme, že u přízemních staveb byla podstávka jako podpěra krovu využívána už dříve. Ojedinělý taky není názor, že podstávka mohla být využívána již ve dvanáctém či třináctém století. Avšak většina budov, které se dochovaly dodnes pochází z osmnáctého až devatenáctého století."

Vy jste použil obrat "většina budov", kolik se jich do dnešních dnů dochovalo?

"Podstávkové domy najdete v česko-sasko-polském pohraničí, přesněji v severních Čechách, Horní Lužici a dolním Sasku. Odborníci odhadují, že se v pohraničí dodnes zachovalo 19 tisíc podstávkových domů."

Čím ty podstávkové domy nejvíce utrpěly?

"Nejvíce utrpěly zásahy těch novodobých majitelů z dvacátého století, zejména z té druhé poloviny. Tehdy, myslím si, ty zásahy nebyly šetrné. Řekl bych ty největší chyby při rekonstrukcích: betonování konstrukčních prvků, zazdívání podstávek, použití špatných oken, stará okna se mění za platová a nedělená, použití nevhodné střešní krytiny, nevhodné přístavby, nevhodná barevnost, zarovnání lomení střechy v její dolní části. To jsou asi takové nejhorší příklady co se na těch podstávkách dělá a dělat by se nemělo. Na to my bychom chtěli při té rekonstrukci poukázat."

Ona rekonstrukce, o které Pavel Svoboda mluvil, se týká podstávkového domu v Lipové na Děčínsku, který společnost opravuje a který by měl být vzorem pro ostatní. Snaha zabránit nešetrným rekonstrukcím se netýká jen české strany, ještě dále jsou s těmito projekty v Německu a majitelé a příznivci podstávkových domů na obou stranách hranice si vyměňují zkušenosti a vzájemně se inspirují. V budoucnu by je měl spojovat i česko-německý webový portál.