Ministerstvo šetří. Letos nevyhlásilo dotační program na drobné rekonstrukce památek

Evangelický kostel v Rudníku

Ministerstvo kultury letos nevyhlásilo dotační program určený na drobné rekonstrukce památek. V roce 2020 z něj resort vyplatil celkem 121 milionů korun.

Peníze pak dál rozdělovaly obce s rozšířenou působností. Mezi žadateli byli podnikatelé, obce, kraje i nadace a spolky. Největším příjemcem bývala v minulých letech církev. Dostala asi polovinu z vyplacených peněz.

V Přerově nad Labem už s penězi počítali

S penězi už počítali například při opravě části kostela v Přerově nad Labem, říká Eva Zápalková z Národního památkového ústavu středních Čech:

Kostel sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem | Foto: Miloš Turek,  Radio Prague International

"Vlastník vždycky k tomuto dotačnímu titulu přikládá nějakou svoji spoluúčast. To znamená, buď se ten záměr zrealizuje jenom zčásti, nebo ten vlastník uzná, že tento rok tuto etapu rekonstrukce odloží."

Římskokatolická farnost zřídila pro kostel v Přerově nad Labem transparentní účet. Kostel potřebuje opravy střechy i fasády. Mimochodem, v kostele se v roce v roce 1982 při oslavě 300. výročí jeho vysvěcení, konala velká poutní slavnost za účasti pražského arcibiskupa, kardinála Františka Tomáška.

Ministerstvo: Program nekončí

Ministerstvo nevyhlášení dotačního programu, který fungoval od roku 2008, zdůvodnilo úsporami v rozpočtu. Podle mluvčí ministerstva kultury Jany Malíkové ale program definitivně nekončí:

Ilustrační foto: Lukáš Milota,  Český rozhlas

"Program není zrušen, nebude vyhlášena letošní výzva vzhledem k nutnosti úspor ve státním rozpočtu. Vlastníci mají možnost požádat o dotace z Havarijního programu a Programu záchrany architektonického dědictví, případně v chráněných územích z Programu regenerace."

Havarijní program například pomáhá zajišťovat nejnaléhavější opravy nemovitých kulturních památek. Hlavním cílem je odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí.

Loni byly schváleny příspěvky v celkové výši přes 82 milionu korun. Jednalo se o sakrální stavby, zámky, tvrze, hrady, venkovské usedlosti, mlýny a další památkově chráněné objekty.