Jaký význam má etický kodex zákonodárců?

Senát ČR

Někteří čeští poslanci a senátoři si přivydělávají tím, že zaměstnávají své rodinné příslušníky jako asistenty nebo si pronajímají kanceláře ve svých vlastních domech. Znovu to vzbuzuje diskuse o potřebě etického kodexu zákonodárců. Ten by určil, jaké chování je u zákonodárce neakceptovatelné. O etickém kodexu si s politoložkou Vladimírou Dvořákovou povídala Martina Lustigová.

Senát ČR
Má smysl vytvářet nějaký etický kodex poslanců?

"Já si myslím, že smysl to vždycky má. Samozřejmě ta míra dopadu bude záviset i na tom, co přesně tam bude obsaženo, jaké budou možnosti použít proti poslancům, kteří etický kodex poruší, sankce. Ale každopádně si myslím, že to nemůže uškodit."

A má nějaký význam poslancům vnucovat co je a co není etické?

"Já myslím, že ano. Ono je vlastně velice obtížné některé věci upravovat právně. Vím, že byl třeba skandál ohledně zaměstnávání manželky, kdy se ukázalo, že manželka pro toho poslance příliš nepracuje, ale pobírá peníze, a práci za nižší peníze dělá někdo jiný. To jsou věci, které se velice těžko upraví v právním řádě. Těžko budete přijímat zákon, který bude říkat, že nikdo nesmí zaměstnávat svoji manželku, protože ve spoustě soukromých firem je zaměstnávání manželek možné. Ale může tady být řečeno, že je z hlediska chování poslanců nevhodné, aby zaměstnávali své rodinné příslušníky. Jiným způsobem by to vlastně řešit nešlo. Jiná otázka může být, že kodex také upravuje vztahy s lobbisty - to znamená, že setkání s lobbisty by mělo být víceméně veřejné, mělo by být nějakým způsobem průhledné, nemělo by docházet k tajným setkáváním. Takže já si myslím, že tyto věci mají svůj význam a může to přispět k větší průhlednosti chování poslanců."

Ještě bych se vrátila k zaměstnávání rodinných příslušníků nebo k tomu, že si poslanci pronajímají kancelář ve svém vlastním domě a vyplácejí si z parlamentních peněz nájem. Jak to hodnotíte?

"Já si myslím, že je to negativní a je to negativně vnímáno i veřejností. Ale pořád to není nic protiprávního. To znamená, že není možné použít jakékoliv sankce. Myslím si, že právě ten etický kodex by to mohl částečně upravit a říci, že jakési chování není dobré z hlediska pohledu veřejnosti na poslance."

Je takové chování typické pouze pro české zákonodárce nebo se s tím setkáváme ve všech zemích?

"Já si myslím, že se to objevuje víceméně ve všech zemích. Ale v mnoha zemích právě nějaké etické kodexy existují nebo to upravují interní předpisy sněmovny. Ve své podstatě, pokud je někdě nějaký volný prostor, se snaha využívat svých vlastních pravomocí nebo svých vlastních postavení objevuje všude. Takže spíše jde o to nějakým způsobem to upravit, aby to zneužívání nebylo možné."

Uvažuje se o tom, že by poslanci měli etický kodex podepisovat 28. října. Je vůbec myslitelné, aby nějaký poslanec odmítl kodex podepsat?

"Myslitelné to samozřejmě je. Ale tady je potom otázka politické ceny, protože když poslanec veřejně řekne, že se odmítá podepsat pod etický kodex, tak tím cosi naznačuje. Samozřejmě může se stát, že to odmítne podepsat celý poslanecký klub nebo celá strana s nějakým zdůvodněním, že to omezuje svobody nebo to je nedokonalé, apod. Ale myslím si, že by se v tomto okamžiku musela zvažovat cena, kterou za to politická strana, politický klub nebo jednotlivec zaplatí, protože veřejnost asi nebude vnímat příliš pozitivně, pokud někdo odmítne přistoupit k jakýmsi běžným normám chování poslance, které by zabránily zneužívání jejich postavení."