Jařab na Hradě

Václav Havel

Vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab informoval o dodržování lidských práv v České republice prezidenta Václava Havla, který se mimo jiné zajímal o problémy Romů a o koncepci jejich integrace do společnosti, kterou schválila vláda. Během minulého roku se totiž tisíce Romů rozhodlo odejít do zahraničí z obavy před rasistickými útoky. Blíže Mikuláš Kroupa.

Podle zprávy o stavu lidských práv vypracovaná Českým helsinským výborem odešlo během minulého roku z České republiky do zahraničí až osmdesát tisíc Romů. Nejčastěji žádali ve Velké Británii a Nizozemí o politický azyl z důvodu rasové diskriminaci. Proto se vláda rozhodla investovat finanční zdroje na podporu rómských terénních pracovníků, romských středoškoláků a podobně. Jan Jařab ovšem kriticky odmítl kapitolu o rómské menšině ve zprávě Českého helsinského výboru.

"Tato zpráva je poněkud zmatečná. Počty v kapitole o Romech jsou špatně vypočítány. Nikdo dnes přesně neví, kolik jich odešlo, ale rozhodně čísla kolem 80-až 100 tisíci jsou špatné."

Prezident České republiky Václav Havel zdůraznil, že je potřeba, aby se úřad zmocněnce pro lidská práva a poradní orgány vlády zabývaly romskými otázkami, to znamená problémy našich romských spoluobčanů, dále vězňů a žadatelů o azyl.

V oblasti vězeňství je podle Jana Jařaba připraven návrh na novelizaci zákona o výkonu trestu.

"Tým vládního zmocněnce podle něj pracuje také na návrhu takzvaného antidiskriminačního zákona, který by měl zajistit účinnější ochranu před diskriminací."

Rada vlády pro lidská práva, kterou řídí Jan Jařab sleduje i dodržování a naplňování ústavy a Listiny základních práv a svobod.