Lidská práva v ČR podle Českého helsinského výboru

Český helsinský výbor vydal jako každý rok už po osmé svojí Zprávu o stavu lidských práv v České republice za minulý rok.

Během minulého roku se v České republice lidská práva porušovala méně než v letech předchozích. Zveřejnil to Český helsinský výbor. Přesto případy porušování lidských práv v České republice nejsou bohužel ojedinělým jevem.

logo Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva
Lidská práva se podle odborníků z Helsinského výboru výrazně porušují překvapivě v rodině. Nejčastěji se objevuje domácí násilí mezi partnery, násilí na seniorech a na dětech. Na jaře roku 2001 se uskutečnil první reprezentativní sociologický výzkum zaměřený na domácí násilí. Zjistilo se, že každý šestý občan přiznává násilí ve svém partnerském vztahu. Charakteristickým znakem domácího násilí v České republice je jeho dlouhodobost a převaha násilí fyzického, které je provázeno psychickým týráním. Podle Libuše Šilhanové je stále velmi tristní situace v péči o seniory.

"To jsou ty případy, kdy naprosto nezodpovědné rodiny nechají starouška nebo stařenku doma a odjíždějí například na dovolenou. Ti senioři zůstávají bez pomoci. Těch signálů máme dost. Takové případy se musejí sledovat prostřednictvím sociálních pracovníků."

Situace Rómů a jiných národnostních menšin se v minulých letech hodnotila především podle počtu právních norem, kterými se Česká republika brání proti rasizmu, xenofobii a diskriminaci. V roce 2001 vyvstal nový problém týkající se hlavně rómské menšiny a to, její úsilí o odchod z České republiky do zahraničí. Ve zprávě Helsinského výboru stojí: Rómové jsou přesvědčeni o tom, že česká majorita tiše souhlasí s rasistickými útoky, a proto od ní nemohou čekat zastání. Jejich odpověď, na otázku, co si slibují od nového domova, byla v podstatě totožná: důstojný život.

Podle údajů Ministerstva zahraničních věcí odešlo v roce 2001 zhruba 3 000 Rómů z České republiky do zahraničí. Helsinský výbor ovšem konstatuje, že do tohoto počtu jsou započítávány pravděpodobně pouze "hlavy rodin", přičemž Rómové odcházejí do zahraničí ve skupinách čítajících často 5-7 osob. Násobením se dostaneme zhruba na výsledné počty 60 až 84 tisíc Rómů. Nevíce jich odešlo do Velké Británie a do Nizozemí.

Český helsinský výbor dále komentuje přetrvávající diskriminaci na trhu práce. Tuto oblast celý rok sledovala Jaroslava Štamberková.

"Paní byla úřadem práce poslána s doporučenkou k zaměstnavateli. Jeho požadavky splňovala, dokonce i přesahovala, ale zaměstnavatel dal na doporučenku a svým podpisem stvrdil, že nestojí o staré, ale hledá mladé dívky. Toto je klasický příklad diskriminace, který se v ČR, ale i jinde ve světě, děje prakticky každou chvíli."

Ozbrojené síly České republiky mají podle odborníků z Helsinského výboru stoupající kvalitu v dodržování lidských práv. Přesto se v armádě stále vyskytují případy šikany. Ovšem na rozdíl od předešlých let vymizelo fyzické násilí, a objevují se případy ekonomické šikany. Nováček musí například zaplatit starším vojákům někdy až 3000 korun. Nedostatky u Policie České republiky vidí Pavel Bílek, zástupce ředitelky Českého helsinského výboru, především v nedostatku příslušné legislativy.

"Tzv. policejní legislativa zaznamenala výrazný deficit. Nebyl přijat nový zákon o Policii ČR, nebyl přijat zákon o služebním poměru příslušníka Policie ČR, ani nebyla aktualizovaná bezpečnostní doktrína, tj. základní dokument o vnitřní bezpečnosti ČR. Je jasné, že legislativa v tomto směru stagnuje."

Zprávu Českého helsinského výboru o stavu lidských práv v České republice naleznete na internetové adrese www.helcom.cz