Zpráva Českého helsinského výboru o stavu lidských práv v ČR

Romské děti

Letos už po osmé vydává Český helsinský výbor Zprávu o stavu lidských práv v ČR. Ta je výsledkem celoročního monitoringu, kdy výbor dohlíží na naplňování a realizaci principů lidských a občanských práv na různých úrovních života české společnosti. Více Jaromír Marek.

Zpráva se každoročně zabývá problematikou národnostních menšin, právy dětí, žen a zdravotně postižených. Zvláštní kapitolou je postavení uprchlíků a azylová politika. Velký zájem věnuje Český helsinský výbor tradičně i oblasti bezpečnosti občanů a práci policie. Zde konstatuje zpráva jisté zlepšení. Více místopředsedkyně Libuše Šilhánová.

"V oblasti boje s organizovaným zločinem došlo k výraznému zlepšení. Vycházím ze zpráv v médiích i rozhovorů s lidmi z ministerstva vnitra. Tuto oblast velmi bedlivě monitorujeme."

Naopak neuspokojivá je podle Šilhánové situace v oblasti drobné kriminality. Velká pozornost je věnována otázce národnostních menšin, zejména postavení Romů v české společnosti. Pokračuje místopředsedkyně Českého helsinského výboru Libuše Šilhánová.

"Je zde velký posun v oblasti vzdělávání, i když se to na první pohled nezdá. Stát i nevládní aktivity vyvíjejí velké úsilí. Vzdělávají se pedagovgové i pracovníci v sociální oblasti. Na jedné straně učitelé se setkávají se zájmem dětí o vzdělání, na druhé straně romští asistenti nám přinášejí nepříliš radostné informace o tom, že řada romských rodičů nevěnuje pozornost vzdělání svých dětí."

Smyslem každoroční zprávy o plnění mezinárodních úmluv v oblasti lidských práv je, podle Šilhanové, morálně a politicky významná sebereflexe stavu české společnosti.

Československý a po něm Český helsinský výbor vznikl v roce 1990 a navazuje na práci Charty 77.