Jezero Most, které vzniklo zatopením uhelného lomu, přivítalo v září první návštěvníky

Jezero Most, foto: ČTK / Ondřej Hájek

Nové jezero Most vítá v září první návštěvníky. Jeho plocha je větší než známé Máchovo jezero a hloubkou přes 70 metrů se vyrovná Orlické přehradě. Vzniklo zatopením povrchového uhelného lomu.

Walter Fiedler,  foto: archiv Waltra Fiedlera

Na místě jezera stávalo středověké město, kde se začalo těžit uhlí, uvedl Walter Fiedler, ředitel Palivového kombinátu Ústí, který lokality po těžbě uhlí spravuje.

"Na území dnešního jezera Most bylo královské město Most. Když se v 10. až 11. století zakládalo, tak nikdo nevěděl, že je pod ním uhlí. Město Most bylo v 60. letech zbouráno a bylo tam vytěženo hnědé uhlí. Vznikla tzv. zbytková jáma, která je po těžbě povrchovým dobýváním."

Mostecká radnice původně plánovala velkolepé otevření jezera v rámci mosteckých slavností. Ty se ale s ohledem na epidemii koronaviru nekonají.

Jezero Most zásobuje voda z řeky Ohře

Přivaděč vody z Ohře,  foto: Marie Čcheidzeová,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 4.0

"Poslední uhlí se tam vytěžilo v roce 1999. Pak pokračovaly sanační práce. K napouštění bylo připraveno v roce 2008. Začalo se napouštět přesně 24. října a trvalo to šest let. Na dva roky, v roce 2012 a 2013 se napouštění muselo přerušit z důvodu opravy břehové komunikace. Vzhledem k tomu, že tu není dostatečný zdroj vody a nebyla ani dostatečná kvalita, tak se voda napouští z řeky Ohře."

Otevření jezera na začátku sezóny se nestihlo. Jak uvedl Walter Fiedler, bylo třeba provést řadu prací, které ale nejsou vidět, protože jsou pod hladinou.

Foto: ČTK / Ondřej Hájek

"Jezero má plochu 309 hektarů, takže je o něco větší, než známé Máchovo jezero v této oblasti. Celkově pojmulo přes 70 miliónů kubíků vody. V první řadě muselo dojít k utěsnění zbytkové uhelné sloje, aby tam neodtékala voda. Dělaly se tam vrstvy jílových zemin. Celá zbytková jáma je na území, kde byly nadložní zeminy, které se tam přisypaly. Kdyby se to nechalo jen tak volně, tak potom by nám vlny ničily břehy. Musely se proto udělat vlnolamy, zpevnit břehy, těch prací byla spousta."

S motorovým člunem na jezero kvůli čistotě vody nemůžete

Foto: ČTK / Ondřej Hájek

Na jezeře Most, které je od stejnojmenného města asi tři kilometry, jsou hotové pláže, mola, dětské hřiště. Je ho možné celé objet na kole. V plánu je stavba kempu, občerstvení a zázemí pro vodní sporty. Walter Fiedler prozradil, jak udržet v jezeře krásně čistou vodu.

Foto: ČTK / Ondřej Hájek

"Velmi kvalitní vodu dělá několik faktorů. Jednak jsme ji brali z kvalitního zdroje. To je základ. Dále se prokázalo, že velká hloubka jezera, která je přes 70 metrů, vytváří samočistící efekt. A navíc tam máme přesně stanovenou druhovou skladbu ryb. Ta zabezpečuje, aby se tam nevyskytovaly bílé kaprovité ryby. Raritou tohoto jezera je, že je bezodtokové. Je zaklesnuté v terénu, proto tam bude zatím zákaz jízdy motorových člunů, pokud nebudou v budoucnu elektrické. A všechny splaškové vody jsou odváděny mimo jezero."

V okolí jsou další doly. Měly by se zatopit stejně, jako jezero Most. Vzniknout by mohla i soustava jezer.

Příroda v bývalém dolu Ležáky,  foto: Marie Čcheidzeová,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 4.0

"Vzhledem k tomu, že se prokázalo, že provozní náklady jsou velice vysoké, a že je potřeba zadržovat vodu v krajině, tak se začíná uvažovat o tom, že by se hladiny u těch nových jezer zvedly, a že by se z toho udělala propojená soustava jezer tak, aby jednak docházelo k udržení vody v této krajině a aby se eliminovaly náklady na dopouštění."

Bez ohledu na čilý stavební ruch se kolem jezera Most v místě bývalého dolu Ležáky daří fauně a flóře. Kolem jezera žijí desítky druhů ptactva. Plánuje se vybudování školícího a výzkumného centra přímo u jezera.

10
50.538199120000
13.647937770000
default
50.538199120000
13.647937770000