Před 60 lety se rozhodlo o likvidaci historického města Mostu

Piaristické gymnázium na dobové fotografii

Bohatě zdobené měšťanské domy, secesní divadlo, kostely, radnice musely ustoupit uhelným dolům. 26. března 1964 rozhodla československá vláda usnesením č. 180 o likvidaci starého Mostu, demolice města skončily o 23 let později 1.4.1987.

Divadlo na dobové fotografii | Foto: Národní památkový ústav,  CC BY-NC-ND 3.0 CZ

„ Pamatuji si, jak pěkné město to bylo. Mělo krásné náměstí, chodívaly jsme tam s maminkou na procházky. Dnes by mohlo být klidně památkovou rezervací,“ vzpomíná Svatopluk Prchlík, rodák z nedalekých Postoloprt.

Zkáza jednoho z nejstarších měst trvala přes dvě desetiletí. Historie Mostu neboli Brüxu, protože šlo o město s převažujícím německojazyčným obyvatelstvem, sahá do poloviny 13. století, kdy získal status královského města a roku 1273 získal privilegia Přemysla II., což bylo např. právo věznit dlužníky nebo právo mílové.

Starý Most před demolicí i záběry z přesunu kostela | Foto: Jan Beneš,  Český rozhlas
Křížovnický špitál na dobové fotografii | Foto: Národní památkový ústav,  CC BY-NC-ND 3.0 CZ

V Mostě bylo hodně kulturních památek a historických domů. Na dobových fotografiích je vidět, že centrum tvořily bohatě zdobené měšťanské domy, secesní divadlo, gotické kostely, místní pivovar založený v roce 1470. To vše muselo ustoupit těžbě milionů tun hnědého uhlí. Podle ekonomů se likvidace vyplatila, těžba údajně vynesla tři miliardy korun československých. A je třeba přiznat, že novousedlíci, horníci, se na nové bydlení v panelácích s koupelnami, teplou vodou a ústředním topením těšili.

Obnova Mostu

Jezero Most | Foto: René Volfík,  iROZHLAS.cz

Hrad Hněvín tyčící se dnes nad městem je jednou z mála staveb minulosti, i když jde o repliku postavenou na přelomu 19.- 20. století. V okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1975 přesunut po kolejích o 841 metrů, dnes vznikla vyhledávaná rekreační lokalita. Jezero Most je častým dějištěm mnoha kulturních akcí a koncertů, které přitahují lidi z celého regionu. Zároveň je ukázkou, jak lze úspěšně proměnit krajinu zničenou těžbou uhlí v malebné a prosperující rekreační středisko.

Pohled na město Most a hrad Hněvín | Foto: Miloš Turek,  Radio Prague International
11
50.50300644986835
13.636173859306105
default
50.50300644986835
13.636173859306105
klíčová slova:

Související