Jihočeský Kovářov se stal Vesnicí roku 2004

Kovářov, foto: ČTK

Už deset let probíhá v České republice každoročně soutěž nazvaná Vesnice roku, jejímž cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na vývoji svého domova. Vyhlášení výsledků letošního, jubilejního ročníku této soutěže proběhlo v pondělí a byl u toho Josef Kubeczka.

Kovářov,  foto: ČTK
Letos se do soutěže Vesnice roku 2004, jejímž vyhlašovatelem je vedle Spolku pro obnovu venkova také Svaz měst a obcí České republiky a Ministerstvo pro místní rozvoj, přihlásilo 238 obcí z třináctí krajů, tedy o 17 více než loni. S ještě teplými výsledky soutěže přišel mezi novináře ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek.

"V jubilejním, desátém ročníku soutěže se stala vítěznou vesnicí obec Kovářov z Jihočeského kraje, na druhém místě je obec Osíčko ze Zlínského kraje a na třetím místě obce Vrbice z kraje Královéhradeckého a Štítina z kraje Moravskoslezského. Chtěl bych připomenout, že vznik soutěže před deseti lety byl velmi dobrým nápadem. Přispěl k všestranné realizaci Programu obnovy venkova a k přirozené aktivizaci občanů přihlášených obcí. Kritéria soutěže sledují osm okruhů, mimo jiné společenský život a aktivity občanů, podnikání, úspory energií, péči o krajinu a veřejná prostranství."

Předsedou celostátní hodnotící komise byl tentokrát Jan Regner, starosta obce Studnice, který nám řekl, proč právě Kovářov letos zvítězil.

Kovářov,  foto: ČTK
"Kovářov na nás udělal dojem hlavně z toho důvodu, že pod něj spadá 14 osad, každá z nich je schopná samostatně se rozvíjet a centrální obec má snahu všechny podporovat. V řadě těch osad jsme se setkali s netradičními řešeními využití obecního majetku, je tam velký společenský život, je tam značně rozvinutý folklór, který tam existuje po mnoho roků a ani za doby totality se ho nepodařilo vymýtit. Ta obec má tedy řadu zvláštností a myslím si, že ten letošní ročník má vítěze vybraného tak nějak nejspravedlněji, protože jsme měli daleko větší možnost proniknout do filozofie, do ducha té obce a podobně."

Také předseda Svazu měst a obcí České republiky Oldřich Vlasák potvrdil významnou roli soutěže Vesnice roku při pozitivním přetváření našeho venkova.

"Za těch několik let, co tato soutěž probíhá, jsme opravdu mohli zaznamenat obrovský pokrok. Málo kdo si představuje, jak ty vesnice vypadaly před zhruba deseti lety a jak nyní vykvetly, jak se obnovily fasády, náměstí, jak začíná fungovat takový ten spolkový život na vesnici. Myslím si, že to je hrozně důležité, protože ten odliv obyvatel z vesnic, z venkova do měst v poslední době sílí. Já se domnívám, že dojde-li ke zkvalitnění prostředí vesnic, pak dojde k zabrzdění tohoto procesu a ve velkých městech již cítíme odliv lidí do příměstských částí a regionů."