Kabinet schválil také rozsáhlou novelu trestního řádu

Původní verzi novely trestního řádu, která má napravit i nelichotivé hodnocení české justice Evropskou unií, připravil exministr Otakar Motejl. Sněmovna ji ale letos v květnu zamítla. Návrh předpokládal, že při existenci důvodného podezření osoby z trestného činu půjde kauza před soud a dokazovat se bude až tam. Opozice se ale obávala nezkušenosti soudů a jejich zahlcení, proto navrhovala omezení jen na část trestných činů. Nynější verze trestního procesu jim v tom vychází vstříc. Důkazní řízení poprvé až před soudy by se mělo v budoucnosti konat jen u méně složitých trestných činů. Ruší se tím nynější zdlouhavá úprava, kdy delikt poprvé dokazuje vyšetřovatel a druhé - stejné důkazní řízení se odehraje v soudní síni. Novela předpokládá i zánik Úřadů vyšetřování a vznik policejní Služby kriminální policie a vyšetřování, která bude mít územní působnost. Přísnější jsou podmínky pro uvalení vazby, což má zlepšit situaci v přeplněných vazebních věznicích. Návrh nyní projedná parlament. Bude-li schválen, měl by přispět ke zlepšení situace v justici, kterou EU kritizuje již několik let. Nejnovější hodnotící zpráva Evropské komise mimo jiné poukazuje na stále neúnosné délky soudních řízení v občanských i trestních věcech. Posudek uvádí, že ač délka řízení mírně klesla, trestní řízení před krajskými soudy trvá průměrně 252 dní a před okresními soudy 489 dní.