Kalendárium

Josef Sousedík
0:00
/
0:00

V kalendáriu tentokrát představíme "moravského Edisona" Josefa Sousedíka, historika Tomáše Pešinu z Čechorodu a připomeneme také Jaroslava Heyrovského.

Už kdysi jsme v kalendáriu mluvili o muži, který bývá někdy označován jako "moravský Edison". Byl jím Václav Roučka. Stejným přízviskem moravský nebo také valašský „Edison" se ale může pyšnit i další vynálezce a průmyslník. Někdejší vsetínský starosta Josef Sousedík. Na jeho vynálezy jsem se zeptala Jaromíra Bílka z Národního technického muzea.

"Ty vynálezy byly z oblasti strojů, přístrojů a hlavně se zabýval elektrickými pohony, především to byly elektrické pohony v trakci. A řekl bych, že u něj bylo důležité, že se zabýval nejen vývojem a návrhy těch strojů, ale i jejich regulací. Těch patentních přihlášek, jak uvádějí prameny, bylo téměř 60. Ale ten výčet není úplně znám, protože spousta přihlášek byla v zahraničí, takže dodnes není ten počet ukončen. Z těch přihlášek mu bylo přiznáno přes 40 patentů, to znamená, že všechno ty patentní úřady nerespektovaly, ale myslím si, že i tak je ten počet poměrně významný."

Josef Sousedík bývá často zmiňován v souvislosti se Slovenskou strelou, která ve druhé polovině třicátých let vyjela na trať Praha - Bratislava.

"Tam se v podstatě jedná o elektromechanický přenos síly ze spalovacího motoru na kola té lokomotivy. Je to tak, že spalovací motor poháněl generátor, který vyráběl elektrickou energii a na podvozku

Josef Sousedík
té lokomotivy jsou trakční motory, které přeměňují potom tu elektrickou energii na energii mechanickou. To znamená, že spalovací motor pohání generátor, ten vyrobí elektřinu a tohle celé se dá potom velice dobře regulovat, aby se mohl ten vlak příjemně a plynule rozjet."

Když se hovoří o vynálezech a práci Josefa Sousedíka stojí podle Jaromíra Bílka za zmínku i to, že se už ve dvacátých letech 20. století zabýval vývojem elektromobilu.

Sousedík nebyl ale jen podnikatelem a vynálezcem, aktivně se podílel na veřejném dění a léta působil jako starosta Vsetína a město za jeho doby vzkvétalo. Hned na počátku okupace se Josef Sousedík zapojil do odboje, v roce 1944 se mu právě toto stalo osudným - 15. prosince byl zastřelen gestapem.


19. prosince 1629 se narodil Tomáš Pešina z Čechorodu. Syn řezníka z Počátek se postupně vypracoval a zastával řadu vysokých církevních i světských funkcí - byl mimo jiné generálním vikářem a později světícím biskupem pražským, získal také šlechtický titul a stal se i císařským radou. Stejně jako jeho starší přítel Bohuslav Balbín se i Pešina věnoval historii - zajímal se o dějiny Moravy, svatovítskou katedrálu nebo turecké výboje.


A na závěr ještě připomeňme, že 20. prosince 1890 se v Praze narodil budoucí nositel Nobelovy ceny, fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský. Od doby, kdy Heyrovský ve Stockholmu převzal prestižní vědecké ocenění uplynulo letos 50 let.