Kalendárium

0:00
/
0:00

Už 424 let se Čechové řídí podle gregoriánského kalendáře, roku 1683 byl založen 35. pěší pluk a v druhé polovině 11. století zemřel český kníže Břetislav – to jsou jen některá témata dnešního kalendária.

V lednu roku 1055 zemřel kníže Břetislav I., jemuž dějiny přisoudily přezdívku český Achilles. Břetislav byl synem knížete Oldřicha a "selské kněžny" Boženy. Dnes je znám především díky svému dobrodružnému získání nevěsty Jitky, kterou unesl z kláštera v německém Svinibrodu. Břetislav byl totiž brán jako levoboček, jako takový měl cestu k urozené nevěstě značně ztíženou, a tak věc vyřešil po svém. Pro Břetislavovy současníky bylo ale mnohem důležitější tažení knížete do Polska spojené s dobytím Hnězdna a vyzvednutím ostatků svatého Vojtěcha. Nad hrobem tohoto světce kníže vyhlásil tzv. Břetislavova dekreta, zákoník, který mimo jiné upravoval vztahy v manželství nebo zakazoval některé pohanské zvyklosti. Břetislav I. měl pět synů, aby bylo v jejich následnictví jasno, zavedl tzv. stařešinský řád, podle kterého měl na knížecí stolec zasednout vždy nejstarší člen přemyslovského rodu. Stařešinský řád byl nahrazen až za Přemysla Otakara I. principem primogenitury: trůn dědil vždy nejstarší syn panovníka.


7. ledna 1911 se v Ostravě narodil spisovatel Zdeněk Jirotka. Autor několika literárních děl, ale především humoristického románu o ne zcela obyčejném nebo spíše naprosto neobyčejném sluhovi jménem Saturnin. Příběh Saturnina a jeho pána se dočkal rozhlasového i televizního zpracování. Na úspěch svého prvního románu se Jirotkovi už nepodařilo navázat. Jak by řekla teta Kateřina, jedna z postav knihy mající zálibu v příslovích: Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.


8. ledna 1683 byl císařem Leopoldem založen později proslulý plzeňský 35. pěší pluk. Jeho příslušníci bojovali při obraně Vídně před Turky, později v devatenáctém století v bitvě národů u Lipska nebo roku 1859 u Solferina. Pluk se účastnil také bojů v 1.světové válce. V roce 2004 byla 35. pluku na místě bývalých kasáren odhalena pamětní deska.


13. ledna před devadesáti pěti lety se narodil československý prezident Gustáv Husák, nechvalně spojený především s érou tzv. normalizace. V dubnu 1970 poskytl Gustáv Husák Československému rozhlasu následující rozhovor, v němž hodnotil změny ve vedení rozhlasu.

Do období, kdy Husák ovlivňoval dění ve státě spadá třeba výstavba panelových sídlišť okolo českých měst, pronásledování signatářů Charty 77 nebo tzv. husákovy děti, jak bývají nazýváni ti, kteří se narodili zejména na počátku sedmdesátých let.


V roce 1584 za panování Rudolfa II. byl v Čechách zaveden gregoriánský kalendář, který nahradil dosavadní kalendář juliánský. Z 6. ledna se tak datum skokem dostalo na 17. ledna. Na Moravě si na změnu počkali až do října.


11. ledna 1947 se narodil snad nejslavnější zpěvák české country Michal Tučný. Hrál ve skupinách Greenhorns, Fešáci nebo Tučnáci. Jeho písničky jako Pověste ho vejš, Blízko Little big hornu nebo Báječná ženská nechybějí snad u žádného táboráku.