Kalendárium

Eliška Rejčka
0:00
/
0:00

Kalendárium tentokrát přiblíží hned dvě zajímavé ženy na českém trůně - Elišku Rejčku a Marii Terezii. Řeč bude ale také o Kosmově kronice nebo o zpěvačce Haně Hegerové.

Eliška Rejčka
Dne 18. října roku 1335 ve věku sedmačtyřiceti let zemřela Richenza Polská, známá jako Eliška Rejčka. Žena, která se měla v budoucnu dvakrát stát královnou českou a polskou, však neměla v dětství na růžích ustláno. Brzy jí zemřela matka, kterou ubil její manžel a Eliščin otec Přemysl Velkopolský. Ten se později stal polským králem, ale několik měsíců po své korunovaci byl zavražděn. Eliška pak vyrůstala jako sirotek na braniborském dvoře, obdobně jako o několik let dříve její budoucí manžel Václav II. S její rukou získal Václav II. polskou korunu, když pak v roce 1305 zemřel, zanechal po sobě mladou vdovu s několikadenní dcerou. Ačkoli bylo zvykem, že se královské vdovy uchylovaly do kláštera, Eliška zasáhla do dějin ještě několikrát. Roku 1306 se provdala za prvního Habsburka na českém trůně Rudolfa, když pak zakrátko znovu ovdověla, sblížila se s předním představitelem české šlechty Jindřichem z Lipé, s nímž výrazně ovlivňovala politiku českého státu za vlády Jana Lucemburského.


První známý český kronikář Kosmas zemřel 21.října 1125. O jeho výjimečném díle vypráví Zdeněk Uhlíř z Národní knihovny.

"Kosmova kronika je nejstarší českou kronikou, českou se míní, že je to kronika s tématem českých dějin, ovšem její jazyk je latinský. Pochází z počátku 12. století, má celkem tři knihy a postihuje české dějiny takzvaně odedávna až dodnes - do Kosmovy doby. Kosmas podává jednu z verzí starých pověstí českých, kde je Libuše atd. Pokud jde o ideový obsah Kosmovy kroniky, ten je velice důležitý. Jde o to, že Kosmas vdechl do své kroniky ideu českého politického národa a té tehdejší přemyslovské patrimoniální monarchie."

Jeden z rukopisů Kosmovy kroniky je také součástí slavného Codexu gigas.


Marie Terezie
Dne 20. října 1740 nastoupila na trůn rakouské monarchie Marie Terezie, která je známá především ztrátou značné části Slezska, úctyhodným počtem svých dětí, pikantními historkami ze soukromí císařských komnat a zavedením povinné školní docházky. Marie Terezie však za svůj život vykonala mnohem více: reformovala státní správu, daně a soudnictví, zavedla jednotné soustavy měr a vah a podporovala zakládání manufaktur. Čechy neměla panovnice příliš v lásce, nemohla jim zapomenout, že se v začátcích její vlády přidali na stranu jejích nepřátel a nechali na český trůn dosednout bavorského vévodu.

Ve stejný den, jen o sto dvacet let později vydává jeden z potomků Marie Terezie císař František Josef II. dokument zvaný Říjnový diplom, zříká se v něm absolutismu, slibuje zavedení ústavy a připouští možnost určité federalizace monarchie.


Sedmdesáté šesté narozeniny oslavila 20. října Hana Hegerová, zpěvačka proslulá především svým nezaměnitelným podáním šansonů.